• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages

Coronaviruset och covid-19

Här kan du som medborgare läsa om hur Kramfors kommun förhåller sig till och hanterar det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Sidan uppdateras fortlöpande, senast uppdaterad 2020-04-06

NY INFORMATION

Information om karensavdraget

Från och med tisdag den 7 april kan du som är anställd eller egenföretagare ansöka om ersättning för karens när du varit sjuk. Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen för anställda och egenföretagare. Beslutet gäller retroaktivt från den 11 mars. Det innebär att du ska ansöka i efterhand om ersättning för karens från den 11 mars och framåt.

Läs mer hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats

April månads kommunfullmäktige ställs in

Mot bakgrund av den rådande situationen gällande coronaviruset kommer kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2020 att ställas in.

Vid kommunfullmäktiges möten närvarar 41 ledamöter, cirka 10–15 ersättare, ett antal tjänstemän och en del från allmänheten. Det innebär att över 50 personer skulle närvara vid ett sammanträde, något som inte är tillåtet enligt regeringens beslut den 27 mars.

Läs mer

Vi efterlyser munskydd

I nuläget har vi skyddsutrustning för våra medarbetare och har även gjort kompletterande beställningar. Men för att vara riktigt säker vill vi i väntan på leverans fylla på förrådet av munskydd.

Har du möjlighet att hjälpa oss?
I så fall ska du kontakta Osman Saidabdala.

Mobilnummer: 073-025 74 19
E-post: osman.saidabdala@kramfors.se

Det finns många goda exempel på företag i kommunen som levererar munskydd, tillverkar visir eller på andra sätt ställer om för att hjälpa till. HS Vakuumplast och SCIM Display tillverkar visir och det finns inlämningsställen för munskydd här:

 • K-bygg (Fresks), Kramfors
 • EAG &Rental, Kramfors
 • Mekonomen, Kramfors
 • Colorama, Lunde
 • Dynäs måleri, Kramfors
 • TS Swedol, (Sparenergi), Kramfors
 • Woody – Docksta, Kramfors och Nyland
 • Nylands Järn
 • Nordingrå Järn
 • Br Petterssons i Ullånger

Tack på förhand!

Biblioteket stänger tidigare

Från och med 6 april ändras bibliotekets öppethållande. För att minska risken för smittspridning kommer dörrarna att stängas klockan 16 på vardagar, men vi har då öppet i form av telefonservice fram till klockan 18.

Läs mer om bibliotekets åtgärder längre ned.

Över 70 år kan pausa tränings- och badkort

Ådalshallen och Bollstahallen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tillåter dig som är över 70 år att göra en paus på tränings- och badkort. Detta gäller från 1 april till dess att Folkhälsomyndigheten ändrar rekommendationerna om begränsad kontakt.

För att pausa korten kontakta personalen på telefon
Ådalshallen 0612-80 490 eller adalshallen@kramfors.se
Bollstahallen 0612-211 80 eller bollsthallen@kramfors.se

Frivilligsamordnare

Du som på grund av att du befinner dig i en riskgrupp och inte kan utföra dina vanliga sysslor, till exempel inköp, kan vända dig till vår frivilligsamordnare Ulrika Viberg för stöd och rådgivning.

Läs mer

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Följande källor är säkra att följa:

 • Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se
 • Region Västernorrland – www.rvn.se
 • Krisinformation från svenska myndigheter – www.krisinformation.se

Se direktlänkar under Relaterade länkar.


Krisledningsgrupp möts regelbundet

Kommunen har aktiverat sin krisledningsgrupp som samordnar alla beslut och all kommunikation kring coronaviruset och covid-19. Krisledningsgruppen leds av kommundirektör Peter Carlstedt och träffas regelbundet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkaren för Region Västernorrlands instruktioner för hantering av Covid-19.

Tillsammans klarar vi det här

I första hand gäller det att minska smittspridningen genom att följa gällande rekommendationer och inte belasta samhällsfunktioner i onödan. Känner du dig det allra minsta sjuk så ska du låta bli att träffa andra människor.

Vår högsta prioritet är att skydda särskilt utsatta grupper och viktiga samhällsfunktioner.

För att dämpa effekten av coronaviruset riktar vi ett antal stödjande åtgärder till näringslivet i Kramfors kommun. Vi erbjuder bland annat förlängda betaltider eller avbetalningsplaner på avgifter in VA, sophantering, tillstånd och tillsyn.

Vi kortar också ned betalningstider till leverantörer med säte i kommunen samt har en generös hållning vid inställda konferenser, föredrag och resor.

Läs mer:
www.kramfors.se/foretagsservice

Förskola och skola

Kommunens förskolor och skolor håller öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller hos oss:

 • Barn och elever som är friska ska gå i förskolan/skolan som vanligt.
 • Barn och elever som är sjuka ska vara hemma.
 • Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan det åter är dags för förskola och skola.
 • Om ett barn eller en elev uppvisar sjukdomssymtom kan inte barnet/eleven stanna kvar i verksamheten.

Barn alltid ska vara friska i skola/förskola och vi utgår från att du som vårdnadshavare respekterar det.

Vi har våra grundskolor öppna tills dess ett beslut om annat fattas av regeringen. Detta gäller dock:

 • Dans årskurs 9 den 6-7 april ställs in.
 • Bad fortsätter som vanligt så länge simhallen hålls öppen.
 • Prao fortsätter som vanligt om inte arbetsgivaren har några andra synpunkter.
 • Yrkesvisning åk 5 den 23 april ställs in.
 • Kulturskolans orkestrar, ensembler, dansensembler ställs in.

Allmän förskola 15 timmar pausad

Från och med 23 mars får barn med går i allmän förskola 15 timmar per vecka, inklusive de familjer som har vårdnadshavare som är föräldralediga, sin placering pausad. Man ska alltså hålla sitt barn hemma.


Gymnasium och vuxenutbildning

Från och med onsdag 18 mars inför Kramfors kommun fjärrundervisning för elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Vi följer därmed de rekommendationer som regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med.

Rekommendationerna säger att vi inte ska bedriva undervisning i skolornas lokaler utan ersätta den med fjärr- och distansutbildning. Det är alltså inte någon stängning av själva undervisningen utan mer en förflyttning av var och hur den sker. 

Dessa skolor och elevergrupper berörs:

 • Kramfors gymnasium som omfattar Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet Sandö. Vi ansvarar även för den teoretiska utbildning av gymnasieelever på naturbruksprogrammet på Nordvik.
 • Vuxenutbildningen
 • Yrkeshögskolan
 • SFI (Svenska för invandrare)
 • Kulturskolans ämneskurser för gymnasiekurser samt orkestrar, ensembler och dansensembler ställs in tillsvidare.

Gymnasiesärskolan undantas från beslutet på grund av det omsorgsbehov de eleverna har. 

Lärlingsutbildning inom yrkesprogrammen, APL (praktik inom vuxenutbildning) och LIA (praktik inom Yrkeshögskolan) bedrivs som vanligt så länge arbetsplatserna så beslutar.


Kulturskolan

Kulturskolans körer, orkestrar, ensembler, dansensembler tar uppehåll i sin verksamhet fram till påsklovet. Planerade evenemang blir också inställda under samma tid. Därefter tar vi ett nytt beslut.

Undervisning som bedrivs på skoltid i grundskolan fortsätter som vanligt så länge skolorna är igång. Vid frågor kontakta din spellärare!

 

Besöksförbud nationellt och lokalt

Från och med 1 april råder nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Kramfors kommun fattade först beslut om avrådan från besök för att sedan skärpa det till förbud. Vårt agerande ligger helt i linje med regeringens beslut.

Även vid de gruppbostäder vi har inom kommunen råder besöksförbud.

De träffpunkter/mötesplatser vi har inom välfärdsförvaltningens verksamhet är stängda för tillfället av samma orsak.

 

Frivilligsamordnare

Du som på grund av att du befinner dig i en riskgrupp och inte kan utföra dina vanliga sysslor, till exempel inköp, kan vända dig till vår frivilligsamordnare Ulrika Viberg för stöd och rådgivning.

Läs mer

Regeringen fattade den 27 mars beslut om att förbjuda offentliga folksamlingar som är större än 50 personer. Detta som ett led att minimera coronasmitta.

Det tagna beslutet är en fortsättning på den åtstramning av kontakter mellan människor som regeringen tog den 11 mars antalet församlade människor vid ett och samma tillfälle begränsades till 500.

Kramfors kommun har redan ställt in alla evenemang som vi vet drar stor publik, till exempel Höga Kusten Företagsmässa och Hållbarhetsveckan. Vi har även valt att avboka mindre sammankomster som medborgardialoger och föreläsningar.

Kramfors kommun kommer att se över all verksamhet och fatta de beslut som krävs. Sedan ser vi spirande möjligheter att ersätta fysiska möten med flexibla IT-lösningar.

Vi har samlat information för kulturaktörer här:
Bra att veta för kulturella och kreativa näringar

Från och med 6 april ändras öppethållandet för Kramfors huvudbibliotek. För att minska risken för smittspridning kommer dörrarna att stängas klockan 16 på vardagar, men vi har då öppet i form av telefonservice fram till klockan 18. 

Biblioteken i Kramfors (Kramfors, Ullånger och Nordingrå) har genomfört ett antal åtgärder för att mildra smittrisken. Bland annat finns handsprit vid ingången och datorerna. Det finns också skyltar uppsatta om vikten om att hålla avstånd. Detta innebär att personalen inte kan ge exakt samma goda service vid datornerna som vanligt. Ett antal sittplatser har tagits bort för att öka avståndet.

Övrigt:

 • Alla program och grupper är inställda.
 • Du kan låna om böckerna fyra gånger istället för två.
 • Det går bra att beställa en "Bibblakasse" med böcker. Den kan endera hämtas på plats eller så distribuerar bibliotekspersonalen den.
 • Ingen avgift tas ut vid försenad återlämning.
 • DVD-filmer kan lånas om en gång, de lånas då om i två veckor.
 • Bokbussen åker som vanligt, men personalen möter låntagarna utanför bussen istället.
 • Vi rengör/sanerar varje återlämnad bok, film och cd som kommer tillbaka.

Kom ihåg!
Det går att låna om böckerna på Kramfors biblioteks webbplats eller genom att ringa.

Det finns bokinkast och återlämningslådor för den sosm inte vill komma in på biblioteket för att lämna igen sina böcker.


Kunder och medborgare rekommenderas att i första hand ta kontakt med oss via telefon eller e-post.

Om du besöker Kom in kundtjänst är det viktigt att hålla ett fysiskt avstånd, vilket innebär att personalen inte kan ge samma goda service som vanligt.

Behöver du ändå besöka oss tänk då på att:

 • Hålla ett säkert avstånd från andra besökare och personal
 • Tvätta/sprita händerna noga
 • Om du nyser eller hostar, gör det i armvecket
 • Är du sjuk ska du stanna hemma och inte besöka oss eller andra platser! Detta gäller även vid lindriga symtom.

Post till kommunen kan lämnas i den silverfärgade brevlådan bredvid kundtjänstens entré på Torggatan 2. Se till att brevet är ordentligt förslutet och att mottagarens namn står tydligt på kuvertet”.

Höga Kusten Airport

Med hänvisning till osäkerheten runt spridning av covid-19 har Trafikverket och flygbolaget Amapola beslutat att göra en paus för trafiken på destinationen Kramfors/Sollefteå - Arlanda.
Pausen gäller till att börja med under perioden 30 mars - 30 april.

Länstrafiken Din Tur

Din Tur har rutiner och rekommendationer för dig som åker kollektivt.

https://www.dintur.se/information-angaende-coronaviruset/länk till annan webbplats

 

Symptom för covid-19

Covid-19 ger ett eller flera av följande symptom

 • torrhosta
 • feber
 • andningsbesvär

Även snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Stanna hemma när du är sjuk

Vi följer Folkhälsomyndighetens instruktioner som säger:

 • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, konsultera 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. Observera att 1177 är hårt ansatta nu och det kan vara svårt att komma fram.

  Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer. Vi har därför infört ett förbud mot besök på våra äldreboenden. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Folkhälsomyndigheten råder dig som har möjlighet att jobba hemifrån om du känner symptom men inte är sjuk nog att sjukskriva dig eller när du återhämtar dig under de 48 stipulerade timmarna.

Svar på frågor

Har du allmänna frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ska du först leta information i pålitliga, digitala kanaler som krisinformation.se. Se också våra Relaterad länkar där du hittar källor till säker och bra information.

Ring bara det nationella informationsnumret 113 13 om du inte hittar informationen på webben.

Ring bara 1177 om du har sjukdomssymtom. Har du varit i något av riskområdena eller har haft kontakt med någon som är smittad ska du ringa 1177 för vidare besked.

Hjälp också gärna personer i din närhet att hitta informationen.

Seniorer

Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.

Du som anhörig eller vän till människor 70+ bör undvika besök som inte är nödvändiga. Det gäller även om du och de känner sig friska.

Så förhindras smittspridning

 • Hosta och nys i armvecket.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen
 • Undvik kontakt med sjuka människor
 • Är du sjuk - stanna hemma

Läs mer om hur du skyddar dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

Resor inom Sverige

Med anledningen av spridningen av coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Tänk över om resan är nödvändiglänk till annan webbplats (krisinformation.se)

Tillfällig förbud mot resor till EU via Sverige

Regeringen beslutade den 17 mars på Europeiska rådets och kommissionens uppmaning att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från ett annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Läs mer på regeringens webbsidalänk till annan webbplats

Utlandsresor - avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till 14 april.

Utlandsresor, avrådan för alla länderlänk till annan webbplats (regeringen.se)

 • Håll avstånd till andra människor.
 • Avstå från större träffar som kalas och fester.
 • Undvik att resa i rusningstid med kollektivtrafiken
 • Avstå från alla onödiga resor även inom landet.

English

The site krisinformation.se publishes emergency information from Swedish authorities. Click on the link below for information in English:

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats


Other languages

Information in different languages about covid-19länk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

Informationsbroschyrer om hur man skyddar sig och andra från smitta på ett antal språk finns under Relaterade dokument.

Teckenspråk, syntolk och lätt svenska

Länk till teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst informationlänk till annan webbplats (krisinformation.se)

Förbud mot sammankomster med fler än 50 personer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen den 27 mars 2020.

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Sedan tidigare gällde en begränsning för 500 personer vid offentliga sammankomster, men detta ändras nu efter en begäran från Folkhälsomyndigheten. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.


Regler för restauranger och krogar

Det får inte förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar på restauranger, caféer och barer, enligt nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som gäller från och med 25 mars 2020.

För att minska risken för smittspridning får besökarna endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor. Stående servering vid barer är inte tillåtet.

Läs mer Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

För skolrestauranger gäller följande
Enligt livsmedelsverket kan barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan. Folkhälsomyndigheten poängterar dock att det inte får förekomma trängsel vid buffén och att man måste äta och dricka sittandes vid ett bord.

Uppdaterad: 2020-04-06 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.