Polissamverkan

Kommunalrådet Malin Svanholm och lokalpolisområdeschef Hans Björner

Kramfors kommun har tillsammans med polisen kommit överens om medborgarlöften som ska bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Samverkan ska även öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet samt stärka samverkan mellan Kramfors kommun och polismyndigheten.

Anmäl alltid brott och skadegörelse

Även om det rör sig om vardagsbrott som klotter och krossade fönsterrutor och även om du tror att brottet inte kommer att klaras upp. Genom att alltid anmäla brott så bidrar du till att förebygga brott.

Om du inte gör en polisanmälan så har brottet officiellt inte ägt rum. För att polisen ska kunna kartlägga var och hur brott begås behöver de din hjälp. Och du hjälper genom att anmäla.

Din anmälan motverkar kriminalitet

Din anmälan är mycket viktig för att polisen ska kunna använda sina resurser till att motverka kriminalitet. Anmäler du kan även andra aktörer som Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet (FTS), förvaltningar och jour arbeta med problemen. Då minskar risken för att du eller någon annan utsätts för samma brott igen.

Kan utredas långt efteråt

Hjälp till så att brott klaras upp. Det händer ofta att brott reds ut långt efter att en anmälan gjorts, exempelvis vid en husrannsakan på grund av misstanke om andra brott. Vid sådana tillslag kan polisen hitta stöldgods som har med tidigare brott att göra – men finns ingen tidigare anmälan på stöldgodset tillfaller det tjuven.

Klotter kan också klaras ut i efterhand då polisen känner igen så kallade "tags", signaturer, och mönster.

Uppdaterad: Sidansvarig: Elisabeth Svanberg