Kommunstyrelsen

Antagande av upphävande för del av byggnadsplaner i Ullånger


Anslås: 2022-06-08

Tas ned: 2022-06-29

Kommunstyrelsen

Antagande av upphävande för del av byggnadsplaner i Ullånger


Anslås: 2022-06-08

Tas ned: 2022-06-29

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida. Lämna din skriftliga överklagan senast 2022-06-29 till Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se.

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se