Kommunfullmäktige

Granskningsutlåtande för Babelsberg


Anslås: 2022-11-21

Tas ned: 2022-11-29

Granskningsutlåtandet och övriga handlingar för detaljplan Babelsberg finns tillgängliga på kommunens hemsida https://kramfors.se/detaljplaner Länk till annan webbplats. . Kommunfullmäktige förväntas anta detaljplanen den 28 november 2022.

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se