Företagsklimat

Vi stärker samarbetet ytterligare med näringslivet och arbetar för att nå målet Västernorrlands bästa företagsklimat 2025!

Sedan 2019 har kommunen gått från placering 276 till 138 år 2022 på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Det är bra men eftersom Kramfors kommun har satt upp målet att ha Västernorrlands bästa företagsklimat till 2025 och Timrå ligger på plats 30 behöver bågen spännas hårt och arbetet intensifieras ytterligare på flera fronter.

Därför har vi tillsammans med Näringslivsrådet påbörjat ett långsiktigt arbete för skapa goda förutsättningar för vårt näringsliv att utvecklas och verka i vår kommun. Kort sagt; det ska vara enkelt och smidigt att starta och driva ett företag i vår kommun.

I dialog och samverkan har kommunalråd Malin Svanholm (S) tillsammans med näringslivsrådet, politiker och tjänstepersoner tagit fram ett antal punkter som vi konsekvent och långsiktigt ska arbeta med för att nå målet. Vi kallar punkterna för "Malins fyra". Se utförlig version under relaterade dokument på denna sida.

1) Tydligt ledarskap för bästa företagsklimat
2) Bästa tänkbara service
3) Bästa samarbete med företagen
4) Bästa dialog med företagen

Målet Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 blir därmed ett viktigt arbete för hela kommunorganisationen och för att nå ända fram måste vi arbeta nära företagen såväl i dialog, handling som konkreta åtgärder. Våra prioriterade fokusområden handlar om:
- Myndighetsutövning
- Upphandling
- Företagsservice
- Kompetensförsörjning

Läs gärna mer i foldern "Västernorrlands bästa företagsklimat 2025" under relaterade dokument och länkar på denna sida.


Vad är näringslivsrådet?
Näringslivsrådet startades upp hösten 2019 och består numera av representanter från alla företagarorganisationer i kommunen, tillsammans med företrädare för Kramfors kommun. Näringslivsrådets främsta uppgift är att utveckla och diskutera mål på kort- och lång sikt som leder till en attraktiv och livskraftig kommun för medborgare och näringsliv.

Hur mäter vi målet?
För att veta om vi nått målet år 2025 använder vi oss av bl.a. Svenskt Näringsliv ranking, vilket är en vedertagen mätning och som vi förhåller oss till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund