• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages
28 februari 2017
Näringsliv & arbete

Positiv till flygskatt

Kramfors kommun ställer upp på de förändringar statsmakterna vill uppnå när det gäller att införa skatt på flygresor.

- Men vi vill att en förutsättning ska vara att de intäkter som skatten ger ska gå till prioriteringar av annan kollektivtrafik. Exempelvis en utbyggnad av Ådalsbanan och Nya ostkustbanan.

- Vi vill också se att intäkterna från flygskatten ska gynna mindre flygplatser i Norrlands inland där tåg och bussförbindelser i stort sett saknas. Det är viktigt att hela landet ska leva och utvecklas och där måste man titta på helhetsbilden där alla trafikslag ska ingå, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Betänkande om flygskatt
Det är Finansdepartementet som skickat betänkandet ”En svensk flygskatt SOU 2016:83” till Kramfors kommun och närmare 180 andra instanser för att hämta in synpunkter.

Uppdraget i utredningen är att föreslå hur en skatt på flygresor kan utformas för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan.

Förslaget innebär att flygskatt ska betalas av passagerare som reser från en svensk flygplats med ett passagerarplan som tar fler än tio passagerare. De förslagna skattenivåerna är baserade på klimatvärderingar för flygresor och föreslås bli till 80, 280 eller 430 kronor för olika avståndsklasser. Den lägre summan gäller resor inom Europa.

En minskning motsvarande 4 procent av inrikesflyget
Skatten beräknas leda till en minskning av resenärer från flygplatser i Sverige med
450 000-600 000 resenärer per år, vilket motsvarar cirka 4 procent av inrikesflyget.

Utredningen anger att skatten inte påverkar tillgängligheten till Sveriges landsbygd i någon större utsträckning under förutsättning att nuvarande utbud av flyglinjer finns kvar.

- Här är det viktigt påpeka att en förutsättning för landsbygden är just att det finns möjligheter att resa kollektivt som ett alternativ till framförallt bilen, understryker Jan Sahlén.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Nina Ulander

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
kommunstyrelsens ordförande
Tel: 072-572 45 20
jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.