Ida och Charlie är nyfikna på chefsrollen.

27 oktober 2017
Näringsliv & arbete

Framtidens chefer formas nu

Att arbeta som chef är ett förtroendeuppdrag. För att utföra ett bra jobb krävs både kunskaper och insikter samt fallenhet. Kramfors kommun genomför därför en utbildning för tio personer som ännu inte är chefer, men som är nyfikna på uppdraget.

– Det är en bred utbildning, som definitivt ger en bra grund att stå på, säger Charlie Lessnert och Ida Backlund.

Charlie arbetar som samordnare på BKU-förvaltningen och Ida vikarierar för tillfället som enhetschef på hemtjänsten i Nyland.

– Vi får insikt i saker som chefsrollen, grupputveckling, hur effektiva team skapas samt hur man kommunicerar och leder i förändring. Föreläsningarna är intressanta och diskussionerna i gruppen ger väldigt mycket.

HR-chef Mikael Gidlöf med den grupp som går chefsutbildningen.

Strategisk utveckling
Kramfors kommuns HR-avdelning har medvetet valt att satsa på en förberedande utbildning, då det finns många tänkbara ledare i de olika förvaltningarna.

– Dessa vill vi fånga upp och ge möjlighet att utvecklas, säger HR-chef Mikael Gidlöf

Upplägg program framtida chefer

Programmets syfte är ett led i att utveckla våra medarbetare och skapa interna karriärvägar samt underlätta kompetensförsörjningen inför vårt framtida behov av chefer. Genom programmet ska man få en inblick i chefsuppdraget, vilka förväntningar och krav kommunens chefer har på sig utifrån riktlinjen för chef och ledarskap.

Programmet är upplagt i två block, ett utbildningsblock och ett block med chefsskuggning där man går bredvid en annan chef för att få insikt i uppdraget.

Block 1 Utbildning

  • Ny i rollen som chef
  • Att vara chef på Kramfors kommun
  • Kommunens styrmodell och kommunal ekonomi
  • Arbetsgivarrollen

Block 2 Chefsskuggning

  • Chefsskuggning den egna verksamheten
  • Chefsskuggning i annan verksamhet.

Uppdaterad: 2018-01-04 Sidansvarig: Marcus Grönlund

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
HR-chef
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.