30 november 2017
Näringsliv & arbete

Våra chefer är nöjda

Det är bra att vara chef i Kramfors kommun! Den kartläggning som genomförts under hösten visar på positiva resultat – de allra flesta av våra chefer är väldigt nöjda med sin situation.

I undersökningen har kommunens chefer fått besvara en enkät hur de upplever förutsättningarna att vara ledare. Det är glädjande att se att de allra flesta chefer tycker att förutsättningarna är bra.

  • 94 % upplever uppdraget som chef som tydligt.
  • 89 % upplever att de har bra förutsättningar att vara verksamhetsansvarig i sin roll som chef.
  • 97 % upplever att de har bra förutsättningar att vara en arbetsgivarrepresentant i sin roll som chef.
  • 92 % anser att de har bra eller mycket bra förutsättningar att arbeta som chef i Kramfors kommun.

Stöd är viktigt
Cheferna har också fått värdera hur viktigt det är att känna stöd från olika håll De kan handla om stöd från sin närmaste chef, stöd från kollegor, administrativt stöd och stödfunktionerna ekonomi, HR och IT. Genomgående värderas att stöd är viktigt och man är glädjande nog nöjd med de flesta av dessa faktorer.

För att utveckla stödet än mer önskar cheferna mindre antal IT-system och väl fungerande IT-system. De vill också ha mer administrativt stöd och till viss del stöd från ekonomi och HR vid exempelvis rekryterings- och rehabiliteringsärenden.

Uppdaterad: 2017-11-30 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
HR-chef
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.