23 mars 2018
Näringsliv & arbete

Forskning och utveckling ger mervärde

Teknik- och industriföretagen är viktiga motorer i vårt näringsliv. Höga tillväxtkrav och allt snabbare utvecklingstakt ställer företagen inför stora utmaningar. Kramfors kommun medfinansierar därför SIKT – stärkt innovation, konkurrenskraft och tillväxt.

Den internationella konkurrenskraften är tuff och kräver innovationsförmåga. Många företag saknar idag möjlighet att bedriva forskning och utveckling.

– Vi vill skapa förutsättningar för att utveckla näringslivet i kommunen. Samtidigt bidrar vi till kommunens och regionens utveckling, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Innovation, konkurrenskraft och tillväxt

Det går bra för företagen. Samtidigt går den tekniska utvecklingen allt snabbare och den internationella konkurrensen ställer allt högre krav på innovationskraft. Forskning och utveckling är förstås resurskrävande.

Höga kusten industrigrupp söker nu EU-medel och annan offentlig finansiering till projektet SIKT. Kramfors kommun deltar i projektet som medfinansiär. Projektet startar under hösten 2018 och pågår tre år framåt.

Stimulera och utveckla

Projektet ska stimulera och utveckla företagens forskning och utveckling i Höga kusten-området. Nya eller markant förbättrade produkter, processer och tjänster ska utvecklas. Innovationshöjd, forskningskompetens och konkurrenskraft ska stärka företaget och på sikt även skapa nya arbetstillfällen.

Projektet har en omslutning av 36 miljoner kronor för perioden 1 september 2018 – 31 december 2021. Kramfors kommun finansierar projektet med 50 000 kronor per år under projekttiden.

Samverkan i näringslivet

Höga kusten industrigrupp är en sammanslutning av dryga trettiotalet företag som har verksamhet i Kramfors, Härnösand och Sollefteå.  De driver frågor som är viktiga för teknikföretag i Höga Kusten, bland annat samverkar de kring marknadsföring, kompetensförsörjning och rekrytering, produkt- och verksamhetsutveckling samt opinionsbildning.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 mars 2018 att medfinansiera projektet.

Uppdaterad: 2018-09-24 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 01
jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.