• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
19 april 2018
Näringsliv & arbete

Chefsprogrammet en positiv möjlighet till utveckling

Det program vi haft sedan i höstas för framtida chefer har nu avslutats. Tio personer från olika förvaltningar har fått en inblick i hur det är att jobba som ledare. Erfarenheterna är enbart positiva och några av deltagarna har redan chefsuppdrag.

– Programmet är ett led i att utveckla våra medarbetare. Vi vill skapa interna karriärvägar, men också underlätta kompetensförsörjningen inför vårt framtida behov av chefer, säger Mikael Gidlöf, chef för HR-avdelningen.

Utbildningsdagar
Under den tid som programmet varat har deltagarna fått en rejäl inblick i chefsuppdraget. Anna-Stina Fors Sjödin, chef över Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen, har undervisat i hur det är att vara chef inom Kramfors kommun. Stefan Billström, chef över avdelningen Stöd och service, gav en inblick i hur kommunen leds och hur den kommunala ekonomin styrs.

– Vi har även berört arbetsgivarrollen med personal- och lönepolitik samt arbetsmiljöansvar och arbetsrätt, berättar HR-konsult Erica Nordqvist.

Skuggning
Som värdefullt komplement till den teoretiska kunskapen har deltagarna även haft möjlighet att skugga en chef, det vill säga följa med under en vecka och på allvar se hur ett chefsuppdrag kan te sig. En vecka skuggades en chef inom den egna verksamheten, en annan fick man välja fritt ur kommunens karta av ledare.

Anna-Stina Fors Sjödin är en av dem som haft förmånen att bli skuggad. Två gånger.
– Det är både roligt och utmanande att möta framtida ledarkandidater. Jag är imponerad över den lust för att leda och ta ansvar som mina ”skuggor” visat, säger Anna-Stina och fortsätter:

– Att bli skuggad innebär också en chans att reflektera över både mitt eget och andras ledarskap, så det här med skuggning är bara vinn-vinn.

Ingen är avskräckt
Vid programavslutningen på hotell Kramm i onsdags konstaterade de närvarande deltagarna att de är redo att gå vidare med sina tankar på en ledarroll. De har fått kunskaper och värdefulla inblickar i såväl den egna som andra verksamheter.

Har redan fått chefsuppdrag
Två av deltagarna i gruppen har faktiskt redan tagit sig an chefsjobb. Ida Backlund jobbar sedan nio månader som chef för Nylands hemtjänst och Monica Hellström är chef för förskolorna i Frånö, Lugnvik, Lunde, Herrskog och Torrom.

– Det har varit ett fantastiskt bra och utvecklande program. Vi har lärt oss massor som vi nu tar med oss i våra nya uppdrag.

Uppdaterad: 2018-10-22 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
HR-chef
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.