18 maj 2018
Näringsliv & arbete

Bygdemedel från vattenkraft

Föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer i Kramfors kommun kan sedan den 1 januari 2017 ansöka hos Länsstyrelsen om bygdemedel. Nu finns en kommunal riktlinje för prioritering av bygdemedel som ger Länsstyrelsen vägledning inför beslut.

Bygdemedel är en ersättning till bygder som blivit berörda genom utbyggnaden av vattenkraften. Medlen ska användas till ”investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna” (ur förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928).

Principer och poängsystem

I Kramfors kommun finns inga vattenkraftverk men vattendomar uppströms i Ångermanälven kan bli vägledande för hur stort belopp som fördelas i kommunen. Riktlinjen innehåller bland annat principer och ett poängsystem som ska underlätta prioritering och beslut. Ändamålen som stärker områdets/bygdens attraktivitet för boende och/eller näringsliv prioriteras.

Föreningar i Styrnäs församling har en viss fördel när de ansöker som grundar sig på att församlingen historiskt sett har tilldelats medel enligt vattendomar.

Andel till Kramfors

Under åren 1995 – 2001 beviljades totalt 41 miljoner i bygdemedel till projekt i Sollefteå och Kramfors kommuner. Omkring 3,7 % av totalen tillföll då projekt i Kramfors.

– Länsstyrelsen bedömer att det är rimligt att samma fördelning gäller även framöver, säger Susanne Königson, chef vid samhällsavdelningen.

En ansökningsomgång per år

När Länsstyrelsen tagit emot ansökningshandlingarna sänds dessa till kommunen på remiss. Ansökan kan lämnas till Länsstyrelsen i Västernorrland en gång per år. Sista ansökningsdatum är den 15 januari. Ansökningar som kommer in senare hanteras vid nästa ansökningsår.

Medlen fördelas bland annat utifrån hur väl ansökan stämmer överens med kommunens riktlinje för prioritering av bygdemedlen.

Kommunstyrelsen beslutade att anta handlingsplanen den 15 maj 2018.

Läs mer

Länsstyrelsen i Västernorrland, bygdemedellänk till annan webbplats

Sveriges riksdag, förordning om bygde- och fiskeavgifterlänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2019-06-03 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson, chef Samhällsavdelningen
0612-803 20 susanne.konigson@ kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.