06 september 2018
Näringsliv & arbete

Hållbar regional tillväxt och innovation

Genom projektet SPRINT vill vi fortsätta arbetet med att etablera en hållbar tillväxtmotor och arbeta för en permanent organisation kring innovation i Västernorrland.

– Det krävs ett långsiktigt arbete för att skapa en verkligt hållbar regional tillväxtmotor. Vi ser också behovet av inkubatorsverksamheter och affärsutvecklingsprogram, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kramfors kommun är sedan tidigare medfinansiär i den regionala inkubator i Västernorrland som leds av Åkroken Science Park genom EU-projektet VINK, åren 2016–2018. Under projekttiden har BizMaker-kontor etablerats på sju orter i Västernorrland för att främja innovation och företagande. Bizmaker erbjuder kontorsyta, affärsstöd, nätverkande och aktiviteter med syfte att utveckla människor, affärer och nya tillväxtföretag. Målet är att matcha deltagarens företagsidé mot kapital och kompetens samt att utveckla företagets interna processer.

– Projektet är ett bra exempel på hur en region samlat kvalificerat affärsstöd i BizMaker och samtidigt verkat och fångat upp företagsidéer med utvecklingspotential i hela regionen.

Startups – snabbväxande företag

I Kramfors finns BizMaker på Limstagatan.  Där har ett antal nya företag kommit till, så kallade ”startups”, innovativa, nystartade företag som är designade för snabb tillväxt. Företagen gör affärer på en internationell marknad, attraherar kapital och rekryterar fler medarbetare.
Fram till maj 2018 visar projektet VINK i sin helhet, på

  • 950 utvärderade idéer
  • 130 coachade startups
  • 31 bolag har gjort affärer på internationell marknad
  • 102 miljoner i attraherat kapital
  • 74 nyrekryteringar

– Vi ser ett behov av att fortsätta utveckla inkubatorsystemet för att kunna ge god affärsrådgivning till ännu fler idégivare och entreprenörer, fortsätter Jan Sahlén.

Innovation och entreprenörskap

Projektets målgrupp är i första hand idégivare och entreprenörer som vill starta företag. Därefter det etablerade näringslivet som vill ligga i framkant när det gäller innovation och entreprenörskap. Projektet vänder sig också till myndigheter och organisationer som arbetar med att utveckla entreprenörskap och människor för att skapa en attraktiv region. Projektet stöds av länets regionala utvecklingsstrategi (RUS). Det handlar om att attrahera fler företag till Västernorrland genom att arbeta med innovation i ett bredare perspektiv och med ökat fokus på företag med en internationell tillväxtpotential.

De utvecklingsområden som identifierats är affärsutveckling, samverkan inklusive arbetsmodeller och processer, positionering på marknaden samt mångfalt och jämställdhet.

Vi vill skapa möjligheter

Kramfors kommun deltar och medfinansierar projektet SPRINT 2019–2021 med 105 000 kronor per år och med 33 333 kronor i arbetad tid per år. Beslutet förutsätter att övriga medfinansiärer beslutar att medverka enligt nuvarande finansieringsplan. En BizMaker-inkubator finansieras med 45 000 kronor per år under år 2019 och år 2020. Samhällsavdelningen har fått uppdraget att tillsammans med regionen och andra intressenter skapa förutsättningar för en permanent regional organisation kring innovation kan realiseras under år 2021.

– Projekt SPRINT matchar utmaningarna i kommunens arbete med näringslivsfrågor, hållbarhet och jämställdhet. Vi ser många positiva effekter det projekt som avslutas i år. Vi vill fortsätta att skapa möjligheter för innovatörer, entreprenörer och näringslivet i Kramfors, avslutar Jan Sahlén.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i ärendet den 4 september 2018.

Läs mer

Bizmaker, startupslänk till annan webbplats

Bizmaker, projekt VINKlänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2019-06-18 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04 jan.sahlen@kramfors.se

Susanne Königson, chef
Samhällsavdelningen
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.