04 oktober 2018
Näringsliv & arbete

Vi kan hjälpa företagen
med deras avfall

Att privatpersoner får lämna olika sorters avfall på Högberget känner de flesta till. Men att även företag kan använda sig av avfallsanläggningens återvinningstjänster är inte lika känt. Vi tar emot grov- och industriavfall från alla verksamheter.

Frigolit, impregnerat trä, bottenaska, gips, asbest, förorenad jord, isolering, kalkgrus, olja, slam, metallskrot… listan över industriavfall kan göras lång. I Sverige har vi stränga regler för hur avfall och restprodukter från företag ska tas om hand och många företag har även gått utbildning för att bli miljöcertifierade. För att kunna behålla sin certifiering krävs dock att man lever upp till de krav som ställs, ett faktum som en del inser kräver tid från personal som har andra arbetsuppgifter.

– Då kan vi på Högberget vara en resurs. Vi tar emot avfall från de flesta branscher; allt från åkerier och byggfirmor till industrier, butiker och kontor, berättar Annamaria Berglund, enhetschef för avfall och återvinning vid tekniska avdelningen.

Tusentals ton tas omhand årligen

Högbergets anläggning hanterar årligen cirka 40 000 ton avfall. En rundvandring på området visar en välplanerad sortering där det inte är svårt att lägga saker på rätt ställe. Om man funderar över något finns någon av de anställda till hands för att räta ut frågetecknen.

Sortering och behandling eller deponi

Avfallet som kommer in till Högberget sorteras och behandlas på plats, till största del maskinellt, innan det går vidare för återvinning. Avfall som inte kan återvinnas förs till deponin.

– Vi är tre anställda på plats varje dag, sedan har vi avtal på maskiner från VTG, berättar verksamhetsledaren Göran Harlin.

Företag kan välja sitt upplägg

Som företagare kan du välja hur du vill bli av med ditt avfall. Du kan själv köra materialet till återvinning eller slutbehandling, eller så kan du leja bort hämtningen. Likadant är det med sorteringen, en del sorterar allt själv medan andra köper tjänsten.

– Vi försöker anpassa oss efter varje kund. Enklast är att man lägger fram sitt ärende för oss, så kommer vi fram till en skräddarsydd lösning, säger Annamaria Berglund och Göran Harlin.

Är du företagare och tycker detta låter intressant?
Läs mer på www.kramfors.se/foretagsavfalllänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2018-10-08 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och
återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.