22 oktober 2018
Näringsliv & arbete

Gemensam bussgodsorganisation i norr

Kollektivtrafikmyndigheten bildar en gemensam bussgodsorganisation för de tre länen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Syftet är att öka regional tillväxt genom att erbjuda hållbara godstransporter.

Många frakter går idag med den reguljära busstrafiken. På vissa mindre orter är bussgods det enda alternativet att ta emot och skicka mindre gods. Bussgods är därför en viktig samhällstjänst, inte minst på landsbygden.

– Vi vill öka tillväxtkraften genom att erbjuda näringsliv och privatpersoner hållbara godstransporter, säger Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande.

Gemensamt bolag bildas hösten 2018

Kollektivtrafikmyndigheternas och länstrafikbolagens utredning om bussgodstrafiken i norr har mynnat ut i ett förslag att bilda det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB. Sammanslagningen kommer att formellt ske under hösten 2018, och då under förutsättning att alla medlemmar i Kollektivtrafikmyndigheten fattar likalydande beslut.

– Med en gemensam bussorganisation skapar vi en större geografisk marknad som ger samordningseffekter. Det ger i sin tur möjligheter att säkerställa bolagets överlevnad på längre sikt.

Det gemensamma bolaget grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten som plattform. Kollektivtrafiken förvärvar en tredjedel av aktierna och det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB förvärvar de båda aktiebolagen Bussgods i Västernorrland och Bussgods i Norrbotten. Ägare till det gemensamma bolaget blir Kollektivtrafikmyndigheten.

Region Jämtland Härjedalen beslutade att avveckla sin bussgodsverksamhet under 2017 och ingår därför inte i det nya bolaget.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades 2012 och består av länets sju kommuner samt Landstinget Västernorrland.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till beslut.

Uppdaterad: 2019-04-23 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04 jan.sahlen@kramfors.se

Susanne Königson, chef
Samhällsavdelningen
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.