01 februari 2019
Näringsliv & arbete

Tema vindkraft vid företagsfrukost

År 2040 ska all energi som produceras i Sverige vara förnybar. Det säger den energiöverenskommelse som slöts för några år sedan. För att ge kunskap om området bjöd näringslivsenheten i morse in till företagsfrukost med vindkraft i fokus.

Cirka 70 personer hade hörsammat inbjudan till frukost på Kramm, vilket får räknas som bra i dessa förkylningstider. Tyvärr låg en av dagens huvudtalare, Jesper Berg från Kabeko kraft, nedbäddad i influensa, men hans föredrag togs över av Hans Pahlin.

Vindkraft – generator för hållbar utveckling
Hans Pahlin arbetar tillsammans med Erik Löfgren i projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. De två inledde med att berätta om projektet, som ägs av Sollefteå kommun och i består av en mängd andra kommuner (till exempel Kramfors), företag och myndigheter.

– Projektets huvudmål är att se till att barns och barnbarns framtid tryggas enligt FN:s globala mål. Vi strävar också efter att bidra till ökad ekonomisk och social hållbarhet i samhället genom att stimulera en positiv regional utveckling med vindkraftsinvesteringar som generator, berättar Hans Pahlin.

Erik Löfgren och Hans Pahlin

Redan inne i omställningsfasen
Idag byggs Sveriges elproduktion upp av 40 procent vattenkraft, 40 procent kärnkraft, 10 procent vindkraft, 10 procent värmekraft och cirka en promille solkraft. Enligt beslut som tagits ska kärnkraften vara avvecklad till 2045 och det går inte att bygga ut vattenkraften mycket mer.

– Vi blir dessutom alltfler i Sverige. Man räknar med att för varje ny miljon invånare ökar behovet av energi med sju terawattimmar. Klart är att vi måste göra något, säger Erik Löfgren.

Långsiktigt arbete som ger arbetstillfällen
Kabeko Kraft, som arbetar med att utveckla vindkraftprojekt i de bästa vindlägena, planerar för ett stort antal vindkraftverk inom sex områden i Kramfors och Sollefteå kommun. Eftersom det tar många år att utveckla en vindkraftpark ligger de i lite olika fas. En del har fått tillstånd, andra är fortfarande i utredningsskedet.

– Det är en lång process som omfattar allt från naturinventeringar, samråd, remisser till ansökningar, prövningar hos till exempel mark- och miljödomstolen och upphandling innan det kan börja byggas, berättar Hans Pahlin.

Byggnation av vindkraftparkerna kan som tidigast påbörjas under 2020. Driftsättning kommer att ske successivt med planerad start från 2022.

Under byggnationen kommer det att skapas förutsättningar för närmare 600 regionala årsanställningar och under driften kommer ett trettiotal årsanställningar att skapas. 10 000 kr per vindkraftverk och år kommer även att avsättas för lokal utveckling i bygden kring vindparkerna.

Ett ämne som engagerar
Vindkraft är ett område som engagerar människor och det finns ett motstånd hos en del av allmänheten. Vindkraftverken förändrar landskapsbilden och hälsoproblem upplevs på grund av det ljud vingarna för med sig. Dessa åsikter är Kramfors kommun medveten om och respekterar.

På fotografiet överst på sidan syns Ann-Christin Larsson, Evert Strindin, Jonas Lundqvist, Ann-Christine Lundqvist och Anders Näsmark.

På det nedre fotot syns Christer Engberg, Ulf Öberg, Leif Erlander och Lena Engberg.

Uppdaterad: 2019-02-01 Sidansvarig: Marcus Grönlund

Frågor kring nyheten?

Janne Mellander
Näringsliv och utveckling
0612 - 801 06
janne.mellander@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.