© Entré Hofors

19 december 2019
Näringsliv & arbete

Odling som integration

Kan socialt företagande och odling medverka till ökad integration och få fler människor i arbete? Det tror vi! Därför samverkar vi med Hushållningssällskapet, som äger Nordvik, i ett regionalt utvecklingsprojekt.

Det nämnda projektet heter ”Stärkta förutsättningar för socialt företagande och entreprenörskap i Västernorrland” och drivs av Region Västernorrland. Finansieringen kommer via Tillväxtverket.

Vårt uppdrag i projektet är att undersöka om odling kan bli en arbetsmarknadsåtgärd för nyanlända och andra som behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Både kunskap och faciliteteter finns

Nordvik har med sina utbildningar inom naturbruk och trädgård växthus och andra lokaler som är nödvändiga för att starta en sådan verksamhet. Förutom odling som arbetsmarknadsåtgärd ska vi även titta på hur man kan stödja nya och befintliga odlingsföretag genom innovationsupphandlingar och samordnad distribution av lokala råvaror till offentliga kök och restauranger.

– Vi har en lång tradition av gröna näringar i kommunen och en huvudman som är villig att bredda sin verksamhet på Nordvik till att omfatta mer än utbildning, säger Thomas Näsholm (S), ordförande i bildningsnämnden som arbetsmarknadsenheten tillhör. Näsholm fortsätter:

– Det finns goda möjligheter att skapa nya sociala företag och arbetstillfällen för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Andreas Telhammer som är platschef på Nordvik håller med:
– Satsningen stämmer väl överens med Nordviks verksamhet och ambition om att bli ett centrum för hållbar landsbygdsutveckling.

Liknande satsningar inspirerar

Som en inledning i arbetet har vi på Kramfors kommun tillsammans med personal från Nordvik gjort ett studiebesök i Hofors för att titta på en liknande satsning. Vårt samarbete i det regionala projektet pågår november till mars och ska leda fram till ett större projekt med fler aktörer både regionalt och nationellt.

I slutet av mars planeras en konferens där Hushållningssällskapets Leaderprojekt Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden och resultatet från vårt arbete i regionala satsningen presenteras.

På bilden syns Andreas Telhammer, platschef Nordvik, Sofia Larsson, Olle Lidgren. Anders Bosenius och Karl-Erik Allström från Kramfors kommun samt Christina Hansson, Framtid Haga. Fotograf: Kjell Johansson, vd Entré Hofors.

Uppdaterad: 2020-01-13 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Tommy Laurell
Chef Arbetsmarknadsenheten
0612-805 76
tommy.laurell@kramfors.se

Olle Lidgren
Näringslivsutvecklare
0612-803 80
olle.lidgren@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.