09 januari 2020
Näringsliv & arbete

Näringslivsråd ska bidra till
positiv utveckling

Ett starkt näringsliv är en av grundbultarna i samhället och en förutsättning för utveckling. För att förstärka det positiva samarbetsklimat som finns mellan oss som kommunorganisation och näringslivet planerar vi att bilda ett näringslivsråd.

Frågan om näringslivsråd var uppe som en punkt när kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde i tisdags. Diskussionerna gick i positiva tongångar och arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen inrättar rådet vid sitt nästa möte den 14 januari.

Utveckling av flerårig samverkan

Dialogen mellan kommun och näringsliv har förstärkts de senaste åren. Näringslivsenheten har tillsammans med politiker och andra nyckelpersoner genomfört ett stort antal företagsbesök runt om i kommunen för att utveckla och öka förståelsen för varandra.

Näringslivsfrågorna har även lyfts i kontakten med Företagarna och andra föreningar med näringslivsfokus. Samtalen har bland annat kretsat kring infrastruktur, upphandlingar, kompetensförsörjning och myndighetsutövning.

– Det har varit många givande träffar. Därför är vi från kommunens sida glada att kunna uppfylla det önskemål på en mer formaliserad träffpunkt som näringslivet har. Till grund för arbetet har vi också tagit fram en riktlinje för hur rådet ska utformas och arbeta, berättar tillväxt- och näringslivschef Susanne Königson.

Rådets sammansättning

Inledningsvis kommer näringslivsrådet att bestå av ledande politiker (kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande och oppositionsråd), kommundirektören, tillväxt- och näringslivschefen, näringslivsutvecklare samt representanter från Företagarna.

Näringslivsrådet ska:

  • verka för att kommunledning och näringslivsföreträdare utvecklar gemensamma mål
  • ha en beredande funktion i alla frågor som rör kommunens utveckling
  • vara ett dialogforum för ökad samverkan mellan näringslivet och kommunen
  • driva näringslivsfrämjande frågor, viktiga för både näringslivet och kommunen
  • arbeta strategiskt och långsiktigt

– Att kommunen tillsammans med näringslivet kan driva konkreta frågor, både långsiktiga och kortsiktiga, är en generator för positiv utveckling. Ett starkt näringsliv ska bli ännu starkare, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

Uppdaterad: 2020-01-10 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.