Bilden visar en person som sitter vid ett bord och skriver i en anteckningsbok.

Företagsservice

Smittskydd på serveringsställen
Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen kommer att gälla till 31 maj 2021.
Mer information hittar du här


Ändring av serveringstid på grund av pandemin
Från och med den 24 december gäller förbud mot att servera alkohol efter klockan 20.00.
Läs mer om de ändrade tiderna här


Ny pandemilag
Den tillfälliga pandemilagen har trätt i kraft. Lagen är en så kallad ramlag och gör det möjligt för regeringen att fatta beslut om vissa smittskyddsåtgärder. Som ett första steg har beslut fattats om bindande regler för gym, sportanläggningar, badhus, butiker, gallerior och platser som hyrs ut för privata sammankomster.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, läs mer på deras webbplatslänk till annan webbplats
Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

___________________________________________

Verksamt.selänk till annan webbplats finns samlad information om tillfälliga stöd samt ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

För att dämpa effekten av Coronaviruset riktar vi nu ett antal stödjande åtgärder till näringslivet i Kramfors kommun.

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • På begäran förlänga betaltider eller göra avbetalningsplaner på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn.
  Kontaktuppgifter till Tekniska avdelningen samt Miljö- och Byggavdelningen finner du under kontakter.

 • På begäran korta ner betalningstider till leverantörer med säte i kommunen.
  Kontaktuppgift till Ekonomikontoret finner du under kontakter.

 • Ha en generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor och så vidare. Ett exempel kan vara att dela på faktiska kostnader.

 • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin. Länkarna till Länsstyrelsens hemsida finner du under relaterade länkar på denna sida.

 • Omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning till följd av coronapandemin. Länken till Skatteverkets hemsida finner du under relaterade länkar på denna sida.

 • Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska de anställdas arbetstid och få stöd för att täcka stora delar av kostnaden. Länken till Tillväxtverkets hemsida finner du under relaterade länkar på denna sida.

 • Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Länken finner du under relaterade länkar på denna sida.

Åtgärder för att underlätta för företagens verksamheter

 • Anpassa tillsyn och eventuella prövningsärenden efter de enskilda företagens situation samt prioritera verksamhetskritiska ärenden.

 • Alla företagare kan få stöd av våra näringslivsutvecklare som fångar upp behov, ger information och lotsar till aktuell aktör. Se rubriken kontakter på denna sida.

 • Besök även verksamt.se för samlad och uppdaterad information från offentliga aktörer, på svenska och engelska. Länkarna finner du under relaterade länkar på denna sida.

 • På Region Västernorrlands hemsida finns information om företagsstöd (exempelvis utvecklingschecken) och statistik över näringslivets påverkan. Länken finner du under relaterade länkar på denna sida.

 • BizMaker erbjuder kostnadsfri affärscoachning till företagare med utmaningar att lösa i spåren av Covid-19. Syftet är att snabbare hitta nya vägar för en hållbar omställning med ny eller förändrad affärsmodell i fokus. Länken finner du under relaterade länkar på denna sida.

 • Är du turistföretagare och behöver råd & stöd just nu? Kontakta Besöksnäringsakuten! Besöksnäringsakuten är ett samarbete mellan näringsdrivna Höga Kusten Turism och kommunala bolaget Höga Kusten Destinationsutveckling. Länken finner du under relaterade länkar på denna sida.

 • Tillväxtverket erbjuder utvecklingscheckar som ska bidra till att öka natur- och ekoturismföretags förmåga att utveckla och ställa om er verksamhet. Länken finner du under relaterade länkar på denna sida.

 • Nationella företagsakuten erbjuder kostnadsfri rådgivning till företag i hela landet som drabbats ekonomiskt av covid-19. Länken finner du under relaterade länkar på denna sida.

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare, i syfte att minska covid-19-spridningen. Länken finner du under relaterade länkar på denna sida.

 • Livsmedelsverkets information till företag och svar på vanligt förekommande frågor med anledning av Coronaviruset. Länken finner du under relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.