Bygglov

Enligt Plan- och bygglagen ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

Vilka krav som gäller för att bygga nytt, bygga till eller riva varierar i olika delar av kommunen. Det kan även krävas lov för att ändra marknivån. Vad som gäller framgår av kommunens detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner.

Mer information om att planera bygga och bo hittar du på Mittbygge.se

Bygglovsansökan

De handlingar som krävs vid ansökan är:

  • Ansökningsblankett, se relaterade dokument på denna sida
  • Planritning och fasadritningar
  • Teknisk beskrivning, konstruktionsritningar och sektionsritningar
  • Situationsplan
  • Anmälan kontrollansvarig (ej för mindre projekt)

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda: skalenliga, måttsatta och på vitt papper. Det ska tydligt framgå vad som är nytt. Avstånd från tomtgräns till ny byggnad ska också vara angivet. På mittbygge.se hittar du exempel på hur ritningar ska utformas och vad de ska innehålla

För att göra en anmälan via e-tjänsten använder du länken "Bygglov - ansökan" under Relaterade e-tjänster på denna sida. Det går även bra att skicka in din anmälan via mejl till mob@kramfors.se eller posta den till oss.

Allmän handling

I princip blir all post till oss allmän handling. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.
Om du har skyddad identitet bör du först kontakta någon av handläggarna per telefon.

Kostnad

Taxa för plan- och byggärenden finns på denna sida.


Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.