P-G Öberg, näringslivsresurs vid industriprogrammet, och Peter Velin, produktionsledare inom tillverkning, samarbetar vid utbildningen av eleverna på industriprogrammet.

Fotograf: Erik Åmell P-G Öberg, industriprogrammet, Peter Velin, produktionsledare inom tillverkning.

23 mars 2018

Lyckat samarbete mellan Ådalsskolan och näringslivet

Eleverna på Ådalsskolans industriprogram kan verkligen stämma in i studentsången om att ”den ljusnande framtid är vår”. Genom det täta samarbetet med näringslivet i kommunen är förutsättningarna för jobb efter skoltiden minst sagt goda.

Konceptet med arbetsplatsförlagd utbildning startade 2014. Tidigare gjorde eleverna sammanlagt 16 veckors praktik på företagen under tre skolår. Nu tillbringar de tre dagar per vecka på industrierna under skolårets 40 veckor.

– På så sätt får eleverna arbeta med maskiner som skolan inte har möjlighet att köpa in, berättar P-G Öberg som är näringslivsresurs vid industriprogrammet.

Under första året bedriver P-G Öberg och programansvarige Göran Freed undervisningen med eleverna ute på deras praktikplatser. De får bland annat lära sig grunderna inom svetsning, svarvning, fräsning och arbete med CNC-maskiner. Under de två följande åren tar personal från praktikföretagen över som handledare. Två dagar i veckan står studier av gemensamma kurser på Ådalsskolan på schemat.

Sex elever per år tas in på programmet. Inför höstens skolstart har sju ungdomar anmält sitt intresse redan i den första ansökningsomgången.

 

Fotograf: Erik Åmell Simon Söderholm fick snabbt en tillsvidareanställning efter studenten på Ådalsskolan.

Programmet har på bästa sätt marknadsfört sig självt genom att framgångsrikt lotsa elever mot anställningar. Ett exempel är Simon Söderholm som tog studenten i våras och direkt kunde hoppa på en tillsvidareanställning vid Nordhydraulic.

– Något som i alla fall inte jag varit med om under de 26 år jag jobbade på företaget, berättar P-G Öberg.

Redan i årskurs ett finns chansen att göra inhopp och jobba på företagen under helger och lov. Den möjligheten att tjäna extra pengar har alla eleverna i ettan tagit vara på vid Nordhydraulic. Det innebär också att de får lära sig företagets arbetsmetoder och förbättrar möjligheterna till en framtida anställning.

I årskurs två och tre fortsätter vandringen mot slutmålet med jobbinhopp och lärlingsanställningar som delmål på vägen.

– Från skolan är vi tacksamma för alla företag som ställer upp på det här konceptet, speciellt Nordhydraulic och AQ Components (tidigare Gerdins) som varit med från början, säger P-G Öberg.

Nordhydraulic hade i januari en orderingång på 35 miljoner kronor, vilket är rekord. Dessutom driftssätts nu en investering på 30 miljoner, en ny anläggning för gjutgodsbearbetning. Framtidsutsikterna är alltså goda.

– Samtidigt sker det flera pensionsavgångar under de kommande åren och det behövs ungdomar som täcker upp. Därför är eleverna på industriprogrammet eftertraktade av oss, säger Peter Velin, produktionsledare inom tillverkning.

Elever från industriprogramet

Fotograf: Erik Åmell Eddie Brodén och Morteza Ghafari trivs bra med sin praktik på Nordhydraulic.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund

Frågor kring nyheten?

Peyman Vahedi, rektor
Ådalsskolan
peyman.vahedi@kramfors.se