28 januari 2019

Succé för "nya" Nordvik

Naturbruksprogrammet på Nordvik har en lång tradition av lantbruks- och djurvårdsutbildning med flera olika huvudmän. Under höstterminen och efter jullovet har förfrågningar för prao, studiebesök och studievägledning ökat markant.

– Det är oerhört glädjande att så många elever i unga år visar intresse för de gröna näringarna och för Nordvik. Tack vare konstruktivt samarbete i regionen som vi har möjlighet att erbjuda utbildningen för elever, säger Peyman Vahedi, rektor på naturbruksprogrammet.

Sedan 2016 bedrivs naturbruksprogrammet i ett samarbete mellan Kramfors kommun och Hushållningssällskapet i Ådalsskolans regi. Under 2018 förnyades avtalet efter en ny upphandling, vilket ger förbättrade möjligheter för utveckling av både utbildningen och Nordvik.

– Jag ser på framtiden med stor tillförsikt. Våra möjligheter att erbjuda en attraktiv utbildning är ett sätt att bidra till kompetensförsörjningen i branschen, förklarar Frederik Innala, vd på Hushållningssällskapet.

– Det är ingen hemlighet att vi i Sverige behöver bli mer självförsörjande på livsmedel, både lokalt och nationellt. Vi märker att man redan i unga år förstår detta.

Måluppfyllelse i fokus

Att Nordvik är en trivsam plats och att utbildningen håller hög kvalitet bekräftas av de senast examinerade eleverna där samtliga elever uppfyllde kriterierna för gymnasieexamen.

– Vi vet sedan tidigare att kompetenta lärare och organisationen kring elevernas skoldag spelar stor roll för hur eleverna klarar av sina studier. På Nordvik har vi båda delarna genom samarbetet mellan två olika parter, förklarar Peyman Vahedi.

Att många elever söker sig till Nordvik från andra kommuner och där skolbakgrunden inte alltid varit positiv är också ett kvitto på hur verksamheten fungerar.

– Vårt skolkök är mer än ett skolkök. Här lagas allt från grunden och med lokala råvaror. Kombinationen av hög kvalité på skol- och internatmåltiderna och det arbete som fritidspersonalen gör ger en bra grund för alla elever. Oavsett om man siktar på höga betyg eller söker en utbildning att växa i, är Nordvik rätt plats, menar Frederik Innala.

Fler utbildningsidéer på väg

Efterfrågan på utbildning ökar och samtidigt ställs det krav på såväl digitala som socioemotionella kompetenser hos fler och fler. Därför sker en ständig idégallring i skolutvecklingen på Ådalsskolan i samarbete med respektive branschrepresentanter.

– Ju fler digitala verktyg som används, desto större kompetens krävs i relationer mellan olika människor och andra levande varelser. På naturbruksprogrammet ges mycket goda förutsättningar att utveckla olika former av kompetenser och där har vi flera nya idéer som vi ventilerar med våra samarbetspartners, avslutar Peyman Vahedi.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peyman Vahedi
Rektor Ådalsskolan
0612-69 21 69

Frederik Innala
Vd Hushållningssällskapet
i Västernorrland
0611-251 30