18 maj 2020

Erasmusmedel för 800 000 kronor till kommunen

På senare tid har Kramfors kommun varit lyckosam i tilldelandet av projektmedel via Erasmus+. Även denna gång har önskefens trollspö glittrat positivt. Grundsärskolan och Kramforsskolan har beviljats projektmedel på totalt 800 000 kronor.

– Att få detta besked mitt under coronakrisen känns positivt inför framtiden. Erasmus+ bygger på internationellt samarbete, så bara viruset lugnat ned sig kan vi börja byta erfarenheter mellan länderna igen, säger Kramforsskolans rektor Anders Digné och särskolan dito Kajsa Forsgren.

Modern lärteknik kan öka elevers motivation

För Kramforsskolans del är det projekt nummer tre man genomför via EU-programmet. Ifjol fick skolan 200 000 kronor för att förkovra sig i IKT-pedagogik, det vill säga hur modern lärteknik kan öka elevers motivation i skolan.

Den här gången har skolan fått en dubbelt så stor pott pengar. För cirka 400 000 kronor tänker man fortsätta utveckla sätten att använda digitala verktyg i pedagogiskt och didaktiskt syfte.

– Det är fantastiskt roligt att få möjligheten att skicka lärare på fortbildning i andra EU-länder där de inte bara får kunskap och inspiration utan även har möjlighet att knyta nya kontakter för fortsatt samarbete, säger Anders Digné.

Kunskap och omsorg ska gå hand i hand

Grundsärskolan har också fått närmare 400 000 kronor till sitt projekt. Kajsa Forsgren berättar att de tänker använda projektmedlen till att skapa en större samsyn kring skolans lärandeuppdrag.

– Historiskt sett har vi haft större fokus på omsorg än kunskap. Nu vill vi få vågskålarna att väga lika tungt och det känns otroligt spännande att ta intryck av andra länders arbetssätt.

De 18 pedagogerna inom grundsärskolan kan se fram emot studieresor till bland annat Kroatien, Grekland och Italien. Inte alla överallt, av naturliga skäl, utan man delar in sig i grupper om max tre per resa.

– Projektet startar enligt ansökan i augusti, men på grund av den rådande pandemin finns möjlighet att skjuta på starten.


FAKTA/Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet fungerar som ett verktyg för att stärka tillväxten och sysselsättningen samt främjar social rättvisa och inkludering.

Universitets- och högskolerådet som samordnar utbildningsdelen i den svenska delen av programmet.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anders Digné
Rektor Kramforsskolan
0612-804 32
anders.digne@kramfors.se

Kajsa Forsgren
Rektor grundsärskolan
0612-803 39
kajsa.forsgren@kramfors.se