14 januari 2022

Länets kommuner får 4,5 miljoner till utveckling av lärcentrum

I slutet av hösten skickade Västernorrlands sju kommuner in en gemensam statsbidragsansökan till Skolverket för att utveckla sina respektive lärcentrum. I veckan kom beskedet: 4,5 miljoner kronor beviljades för 2022.

– Pengarna som Kramfors kommun får ska användas till att utveckla vårt lärcentrum, Campus Kramfors. Vi vill bland annat öka och anpassa stödet, servicen och tillgängligheten för kommuninvånare som vill studera men inte flytta från vår kommun, säger Göran Mellander, verksamhetsutvecklare på bildningsförvaltningen, och fortsätter:

– Vuxna studerande har ofta svårt att resa för studier i och med livssituationen. Genom att erbjuda utbildning med utgångspunkt från hemorten kan fler ta del av utbildningsutbudet. Utveckling av distansstudier och vägledning ökar möjligheten för fler grupper att studera.

Samverkan med Kommunförbundet som nav

Kommunförbundet Västernorrland har stöttat kommunerna med samordning av arbetet med statsbidragsansökan. Utbildningssamordnare Jeanette Asplund berättar:

– Vi har ett mycket bra samarbete i länet och kommunerna blev glada över beskedet. Det känns väldigt kul och viktigt att de kan fortsätta utveckla lärcentrum. På så vis får eleverna ännu bättre stöd och lärcentrum kan ta ytterligare steg till att bidra till det livslånga lärandet och arbetsmarknadens behov.

Målet med arbetet är att skapa flexibla lärmiljöer för medborgarna som studerar på plats eller på distansutbildningar. Allt för att höja utbildningsnivån i länet samt bistå den eventuella yrkesväxlingen som det finns behov av, utifrån pandemin och varsel som skett i länet den senaste tiden.

Läs mer:
Kramfors lärcentrum, Campus KramforsBarn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Göran Mellander
Verksamhetsutvecklare
Bildningsförvaltningen
0612-805 61
goran.mellander@kramfors.se