15 augusti 2022

Behöver ditt barn specialkost i förskola och skola?

Behöver du eller ditt barn specialkost i förskolan eller skolan? Det kan du anmäla i vår e-tjänst på kramfors.se. Tänk även på att du behöver bifoga ett specialkostintyg och att intyget kan behöva förnyas.

Du kan ansöka om specialkost för ditt barn som går i förskola, grundskola eller gymnasium. E-tjänsten är också till för dig som är myndig skolelev och vill ansöka om specialkost till dig själv. Elev vid Räddningsgymnasiet ansöker hos rektor på skolan. Personal som är i behov av specialkost ansöker i separat e-tjänst i kommunens intranät.

Intyg från sjukvården
När du ansöker behöver du lämna ett intyg som styrker behovet av specialkost. Intyget ska utfärdas av legitimerad läkare, legitimerad sjuksköterska eller legitimerad dietist. Intyget har du möjlighet att bifoga som fil i e-tjänsten alternativt skicka som brev eller lämna in personligen.

Ibland behöver intyget förnyas
Intyget ska förnyas inför förskoleklass, årskurs fyra, årskurs sju och gymnasiet eller när behovet förändras. För glutenintolerans behövs inget förnyat intyg.

Skicka in anmälan
Länk till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anki Frånberg
Kostekonom
0612-804 14
anki.franberg@kramfors.se

Emilia Norberg
Kostchef
0612-804 13
emilia.norberg@kramfors.se