Anna Böhlenius, Lisa Karlsson, Camilla Skoglund och Andreas Gylling står i en korridor och tittar in i kameran. Alla ler.

Anna Böhlenius, Lisa Karlsson, Camilla Skoglund och Andreas Gylling är några av de personer som ingår i den samverkansgrupp som arbetar med barns och ungas hälsa.

19 april 2023

Det börjar med barnen!

Inom ramen för God och nära vård tittar nu en arbetsgrupp med gemensamma ögon på hur vi i Kramfors kan arbeta förebyggande kring barns och ungdomars hälsa. Välfärdsförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Samhällsavdelningen, föreningslivet och Region Västernorrland är alla med i arbetsgruppen.

– En viktig del är att förändra våra nuvarande arbetssätt som ofta utgår från organisationen till att istället utgå från barnens och vårdnadshavarnas behov, säger Anna Böhlenius, samordnare för God och nära vård Kramfors.

– Unikt och riktigt roligt är att så många olika verksamheter samverkar kring den viktiga frågan om barns och ungas välmående, säger Andreas Gylling på Samhällsavdelningen.

Vad händer mellan 4:an och 7:an?

Arbetsgruppen började sitt uppdrag med att titta på nuläget i Kramfors kommun. Genom den hälsosamtalsstatistik som samlas in varje år konstateras att elever i årskurs 4 uppger att de mår bra, men att läget sedan förändras inom flera områden fram till årskurs 7 då de har sitt nästa hälsosamtal.

Vidare ville arbetsgruppen förstå vilka förutsättningar som behövs för att barn ska må bra och valde att utgå från Folkhälsomyndighetens frisk- och riskfaktorer.

– Nästa steg var att involvera barnen och vårdnadshavarna. Genom en digital enkät har årskurs 5 på Kramforsskolan fått välja ut de fem viktigaste friskfaktorerna som de anser behövs för att de ska må bra. Deras vårdnadshavare har svarat på en liknande enkät, säger Lisa Karlsson, chef för elevhälsan.

Så går vi vidare

Efter det att svaren på enkäterna har sammanställts, analyserats och presenterats börjar det viktiga arbetet med att ta allt till en högre nivå. Friskfaktorerna ska komma i fokus!

– Det fortsatta arbete är något vi vill göra tillsammans med barnen och vårdnadshavarna. Mer info kommer alltså, säger Camilla Skoglund, hälsosamordnare på Region Västernorrland.

Läs mer:

God och nära vård Kramfors - kramfors.se/naravard

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anna Böhlenius
Samordnare
God och nära vård
0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se