De två elevhälsocheferna sitter vid ett bord och samtalar.

Lisa Karlsson, till vänster, är elevhälsochef i Kramfors kommun. Hennes kollega från Sollefteå heter Lena Sundelin Sillberg och är kurator.

28 februari 2024

Teamarbete för stöd till barn som inte mår bra – skolan fångar tidiga signaler

När ett barn drabbas av psykisk ohälsa krävs flera olika insatser. Tack vare regelbundna möten mellan skola, socialtjänst och sjukvård kan stödet sättas in tidigt.

Tidiga insatser genom HLT-team (Hälsa lärande och trygghet) är en samverkansmodell som finns i Kramfors, Sollefteå och Härnösand och omfattar representanter från elevhälsa, skola, socialtjänst och hälsocentral. I Sollefteå omfattas även förskolor. Varje månad möts de för att fånga tidiga indikationer från barn som kan behöva stöd.

– Ofta är det skolan som till exempel sett att en elev har hög frånvaro eller inte verkar må bra. Vi kontaktar vårdnadshavarna och pratar om det vi har uppmärksammat och frågar om deras inställning till att ta upp det i HLT. Om de är positiva kan vi upprätta en SIP tillsammans, säger Lisa Karlsson, elevhälsochef i Kramfors kommun.

Begränsa antalet kontakter

SIP står för samordnad individuell plan. Den upprättas tillsammans med barnet och föräldrarna för att planera rätt insatser från olika aktörer. Det kan handla om allt från stöd i skolmiljön till kuratorkontakt, hjälp med kognitiva verktyg eller föräldrastöd.

– Att vara förälder till barn med psykisk ohälsa är krävande, inte minst genom att du måste ta väldigt många kontakter. Med den här modellen erbjuder vi insatser som redan från början är anpassade för just den elev det handlar om. Familjen får en kontaktperson till samverkansteamet som arbetar runt barnet, säger Lisa Karlsson.

En ung flicka sitter ensam på en trappa. Hon hänger med huvudet så håret döljer ansiktet.

Delaktiga barn och föräldrar

Den största vinsten är att barnet kan få hjälp i ett tidigt skede. Resultatet kan bli en rad olika åtgärder, barnet kan exempelvis erbjudas kuratorkontakt eller möjlighet att arbeta i ett tyst grupprum för att visst skolarbete. Vårdnadshavarna kan också erbjudas föräldrastöd i form av samtal med en psykolog på hälsocentralen. Viktigast av allt är att barnet är delaktig.

– De flesta föräldrar är positiva när vi erbjuder dem ett möte, men vissa tvekar på grund av att socialtjänsten är med. Det finns tyvärr en negativ bild av socialtjänsten, därför vill vi gärna komma ut och informera om HLT och låta socialtjänsten berätta om sin roll. Grunden för samarbetet är proaktivt med målsättningen att förebygga exempelvis orosanmälningar, säger Lena Sundelin Sillberg som är HLT-samordnare och kurator inom skolan i Sollefteå.

Alla skolor i Härnösand

I Härnösand är HLT numera infört på alla låg- och mellanstadieskolor i kommunen. Under 2023 övergick det från ett projekt till att bli permanent och beskrevs då i ett reportage som publicerades bland annat på Region Västernorrlands hemsida ”Varje barn ska få gå i skolan och må bra” - RVN Intranät Länk till annan webbplats..

Läs mer

HLT Länk till annan webbplats.

HLT - hälsa, lärande, trygghet Länk till annan webbplats.

HLT-team bildade för att trygga barns och ungas mående Länk till annan webbplats.

God och nära vård Kramfors Länk till annan webbplats.

Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.

 

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Lisa Karlsson
Elevhälsochef
0612-804 04
lisa.karlsson@kramfors.se

Anna Böhlenius
Samordnare
God och nära vård Kramfors
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se