En flicka och en pojke leker med en trälåda vid ett bord.
12 juni 2024

Anmälan öppen för plats på
Limsta förskola

Nu när bygget av Limsta förskola är i full gång öppnar vi e-tjänsten där man kan ansöka om plats för sitt/sina barn. Förskolan beräknas vara klar och öppnas i början av 2025. Välkommen med din ansökan!

Limsta förskola kommer att erbjuda sex avdelningar för barn 1-5 år. Lokalerna kommer att vara anpassade för både de yngre och de äldre barnen. Både inne- och utemiljön kommer att bjuda in till spännande lekar och barnens egna utforskande.

I utemiljön kommer det att finnas områden av skogsdungar, gräsytor, gungor, klätterställningar, sandlådor och asfalterade ytor.

Fokus i de olika miljöerna kommer att ligga på barnens trygghet, lärsituationer och nyfikenhet.

Förskolan kommer att ha ett tillagningskök.

Här kan du ansöka!

https://kramfors.se/barn--utbildning/forskola-och-barnomsorg/att-soka-forskola.html Länk till annan webbplats.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Elisabet Sjödin
Verkamhetschef förskola
Bildningsförvaltningen
0612-80458
elisabet.sjodin@kramfors.se

Monika Hellström
Rektor
Limsta förskola
0612-802 50
monika.hellstrom@kramfors.se