Placeholder
25 juni 2024

Kramfors på plats när Akademi Norr presenterade rapporten om Norra Sveriges kompetensbehov

Thomas Näsholm, ordförande Bildningsnämnden (S), och Carl Sundström, Campus Kramfors, representerade Kramfors när Akademi Norr bjudit in till konferens i Lycksele. Under det senaste året har Akademi Norr arbetat med en enkät för att se inom vilka yrken det kommer råda brist på utbildad personal de kommande åren. Med denna statistik kommer myndigheter, regioner och utbildningsaktörer kunna genomföra mer effektiva och träffsäkra insatser för att tillgodose behoven.

Totalt har 27 kommuner och 548 företag från norra Sverige deltagit i en undersökning för att lyfta fram statistik för vad arbetsgivare behöver fram till och med 2027. Målsättningen med denna kompetensrapport är att skapa en hållbar plattform för kompetensförsörjning som gynnar hela Norrland.

– Det är ett bra underlag för att kunna ta en kraftsamling för norra Sverige, säger Thomas Näsholm, ordförande Bildningsnämnden (S).

På konferensen deltog över 130 personer från näringsliv, kommuner och regioner. Dagen blandade paneldiskussioner med föredrag av bl.a. Hanna Cederqvist, Svenskt Näringsliv, Elin Kebert, Byggföretagen, och Maria Nilsson, Utbildningsdepartementet (L).

Ett panelsamtal bestående av ferm personer framför en publik.

Konferensen finansierades av projektet Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd mellan Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund och medfinansieras av Europeiska socialfonden.


Genom Kramfors samarbete med Akademi Norr har vi gjort det möjligt att läsa flera högre utbildningar på Campus Kramfors. De senaste är sjuksköterskeutbildningen med start i vår, arbetsterapeut och YH-utbildningen redovisningskonsult med start i höst.

Du kan ladda ned kompetensrapporten via Akademi Norrs hemsida som du hittar här Länk till annan webbplats..

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Thomas Näsholm
Ordförande Bildningsnämnden (S)
Tel: 0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se