Placeholder

Det är vi som monterar och kör ut ditt nya sopkärl: Sanna Pentinlehto-Söderholm, Joline Granados, Terese Kataja och Kenije Enbom. På bilden saknas Simon Sellin och Camilla Persson.

02 februari 2024

Bakom kulisserna: Så skapas och levereras ditt nya sopkärl

I veckan samlades styrgruppen för matavfallsinsamlingen i Kramfors kommun. Platsen var Högbergets återvinningscentral, för att där ta del av och se hur montering och hantering av de nya sopkärlen går till.

Politiker och tjänstepersoner fick en kort genomgång av Anna Karlström, samordnare Avfall och återvinning, om hur det går med montering och utkörning av kärlen. Därefter var det dags för en guidning i lokalen där arbetet görs, och en presentation av de som arbetar med monteringen.

En samling människor, några i varselkläder, står samlade i en förrådslokal.

Styrgruppen för matavfallsinsamlingen i Kramfors kommun lyssnade intressant när Anna Karlström, samordnare Avfall och återvinning, berättade om hur monteringen av sopkärlen görs.

All montering sker i egen regi

Idag är det sex personer som arbetar med montering och utkörning av kärlen. Genom att sköta allt det arbetet i egen regi kapar vi kostnader som annars hade kommit med ett köp av den tjänsten från en extern aktör, samt att vi kan erbjuda nya medarbetare en anställning hos Kramfors kommun.

Varje vecka levereras 540 kärl från fabriken till Högberget som där ska monteras. I monteringen ingår bland annat fastsättning av hjul, lock, sidovägg och en tagg som laddas med information om varje fastighet. På varje lock ska 5 etiketter med information fästas. I kärlen ska också ett startkit i form av en påshållare och papperspåsar läggas med samt en informationsfolder.

100 kärl per dag monteras och körs ut

Arbetslaget har ett systematiskt arbetssätt, man gör olika delar i kedjan för att det ska bli så tidseffektivt som möjligt. Cirka 100 kärl monteras och körs ut per dag. För att minska kilometrarna som körs när vi levererar ut kärlen har vi lagringshubbar placerade på olika platser i kommunen. Just nu är det en lastbil som kör ut kärlen, men från och med april är det två bilar då vi ska leverera till de områden där det är längre avstånd mellan fastigheterna.

FAKTA

  • 540 kärl/vecka levereras från fabrik till Högberget
  • Cirka 100 kärl/dag monteras
  • Utkörning och montering görs av 6 personer
  • Det ryms 20 kärl/lastbil
  • Det rums 64 kärl/hubb

All information om matavfallsinsamlingen finns på kramfors.se/matavfall.

Svarta sopkärl travade på varandra

Så här levereras kärlen från fabrik.

2 personer i varselkläder, varav en monterar en sidovägg i sopkärlet. 3 personer tittar på.

Kenije Enbom visar Karin Högström (V) vice ordförande Produktionsnämnden, Siv Sundström, avdelningschef Miljö- och bygg och Maria Hedman, chef Produktionsförvaltningen, hur sidoväggen monteras i ett kärl.

Svarta plasthjul ligger på en hög.

En av de delarna som ska monteras på kärlet, hjulen.

Kvinna i varselkläder borrar på framsidan av ett svart sopkärl

Sanna Pentinlehto-Söderholm fäster de taggar som kommer läsas av sopbilen vid varje tömning.

3 klisterdekaler, en röd, en grön och en svart.

Varje kärl märks med etiketter som talar om i vilket fack du ska slänga vad, samt information om att kärlen börjar tömmas från och med 1 mars.

En person i varselkläder, man ser bara bålen och händerna, arbetar med ett svart sopkärl.

Kramfors kommun har valt ett 2-fackskärl, ett fack för matavfall och ett för restavfall.

Gröna plastbehållare för påsar staplade på varandra i flera högar

I varje kärl levereras en påshållare och en bunt papperspåsar för att samla in ditt matavfall.

En blå stor container

Så här ser en hubb ut, i den ryms det 64 kärl.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Anna Karlström
Samordnare avfall och återvinning
Tel: 0612-803 48
anna.karlstrom@kramfors.se