Placeholder
29 april 2024

Eldning av trädgårdsavfall

Våren nalkas och miljö- och byggavdelningen får många frågor om hur trädgårdsavfallet ska hanteras, speciellt nu när det varit många inslag om de nya EU-reglerna på radion.

Det är inte helt tydligt hur det nya regelverket ska tillämpas, men i Kramfors kommun gäller det här:

  • Det är olämpligt att elda trädgårdsavfall. När man eldar utomhus får man aldrig bra förbränning. Det ryker mycket och då röken är kall så stiger den inte. Ofta pyr elden länge.

  • Kompostera gärna! Ris med mera kan klippas eller malas och läggas i komposten. I första hand bör avfallet komposteras där det uppstår. Högberget och Höga kustens återvinningscentral tar emot det du inte kan ta hand om själv.

  • Det är alltid förbjudet att elda trädgårdsavfall inom områden med detaljplan under tiden 1 april – 30 september.

Vad gäller för majbrasor?

Traditionsenliga publika valborgsmässoeldar den 30 april är undantagna från förbudet. Hör av dig till oss om du tänkt dra ihop en brasa för många. Tänk på att det behövs ett tillstånd från polisen för att anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Vad räknas som trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall består av till exempel växtdelar, gräsklipp, löv, grenar och stubbar som kommer från skötsel av privata eller offentliga parker och trädgårdar.

Invasiva växter får inte komposteras

Om ditt trädgårdsavfall innehåller invasiva växter ska det inte komposteras, utan lämnas i containern för energiåtervinning vid våra återvinningscentraler.

Förpacka växter och växtdelar såsom rötter i en genomskinlig säck, stäng säcken så att varken frön eller växtdelar kan spridas i naturen under transporten till återvinningscentralen.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Frågor kring nyheten?

Miljö- och byggavdelningen

Kontaktperson
Alexandra Brinksma
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tel: 0612-803 69
alexandra.brinksma@kramfors.se