Vy över Docksta tätort
08 juli 2024

Samråd för detaljplan för Docksta 5:53, Docksta 5:54 och Docksta 5:124 m.fl.

Det finns planer på att ge fler fastigheter i centrala Docksta fler användningsbestämmelser för att skapa en flexiblare framtid. Därmed har ett förslag till detaljplan tagits fram. Planförslaget är nu ute på samråd, vilket innebär att allmänheten har möjlighet att framföra sina synpunkter. Samrådsperioden gäller mellan 8 juli - 16 september.

Ett samrådsmöte planeras under vecka 36 (information om dag och tid publiceras här två veckor innan).

Vägen ner mot återvinningsstationen i Docksta har idag inget namn. Skicka in ditt förslag till vägnamn till mob@kramfors.se så deltar du i kommunens tävling. Efter samrådstiden utses det vinnande förslaget.

Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra för befintliga och nya verksamheters utveckling. Detaljplanen ska även bekräfta de befintliga användningarna som för närvarande är planstridiga, för att underlätta vid bygglovshandläggning. Likaså kommer behovet av en ny trafiklösning att utredas, vilken bör skapa en bättre parkeringssitation.

Handlingarna till detaljplanen hittar du här. (underrubriken samråd) Planhandlingarna kommer också vara utställt i Gula Huset, under deras öppetider har alla möjlighet att se förslaget.

Den här planen hanteras med ett standardförfarande med samråd, granskning och antagande. Kommunen förväntas anta planen i januari 2025.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?

Kontakta gärna våra planhandläggare, kontaktuppgifter finns i rutan intill. Du hittar oss även på Ringvägen 34 i Kramfors, boka gärna tid innan du besöker oss för att få bästa möjliga hjälp.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 16 september 2024 till
Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Emilia Stenberg

Frågor kring nyheten?

Kontakta planhandläggare genom att ringa vår växel 0612-800 00
eller skicka e-post till mob@kramfors.se