09 oktober 2019

Möjligheterna för friluftsliv ska förbättras i Norabygden

I våras avslutades förstudien Hållbara besöksmål i Norabygden, som gick ut på att identifiera värdefulla natur- och kulturmiljöer. Nu går bygden tillsammans med oss vidare i ett nytt LONA-projekt – Livskraftigt friluftsliv i Norabygden.

– Norabygden visar på hur bra det blir när engagemang och initiativkraft går hand i hand. Bygden ser att det finns ett utvecklingsbehov och krokar sedan arm med oss på kommunen, säger Sture Andersson, chef för näringslivs- och utvecklingsenheten.

Kommuen äger projektet, bygden är utförare

LONA är statliga medel för lokala naturvårdssatsningar och kan bara sökas av kommuner. Det är dock möjligt för föreningar att initiera och driva projekt, vilket är fallet i Norabygden.

Med den ekonomiska föreningen Noramacken som paraply för övriga föreningar har bygden enats om ett antal områden runt Högakustenleden som är visserligen välbesökta friluftsområden, men som behöver lite kärlek och omsorg för att även framöver fortsätta locka besökare.

– Arbetet stämmer väl överens med hur vi vill att Norabygden ska utvecklas i framtiden. Friluftsliv, rekreation och turism är en röd tråd när vi valt ut utvecklingsområden i detta projekt, berättar Åke Sjöberg från Noramacken.

–Vi jobbar aktivt med att utveckla trivsamma boendemiljöer som lockar till inflyttning i bygden. Där är natur-och kulturmiljöer viktiga för att öka attraktionsvärdet.

Utsikt från Valkallen

Inom ramen för Livskraftigt friluftsliv i Norabygden, som sträcker sig fram till sista december 2021 och omfattar 792 000 kronor, ska ett stort antal åtgärder utföras för att utveckla områdets friluftsliv.

God infrastruktur, bra tillgänglighet, tillgång till rastplatser, väderskydd och parkeringar är exempel på sådant man satsar på.

Detta ska göras:

1 Röjning av stigar plus siktröjning vid Vikmunsberget. Erik Daniels-leden går förbi där.

2 Informationstavlor för kunskapsspridning vid Vikmunsberget, Holsklippen, Nipstugan och Sälje fäbodar.

3 Renovering och anläggning av toaletter vid Valkallen, Holsklippen, Nipstugan och Fjärdbotten.

4 Lägga ut spänger för att tillgängliggöra området vid Vikmunberget.

5 Köpa in och ställa ut bänkbord vid Vikmunsberget, Valkallen, Holsklippen, Nipstugan, Sälje fäbodar och Berghamn.

6 Mura en grillplats i Berghamn.

7 Uppfräschning av parkeringar och stigar vid Berghamn, Fjärdbotten och Sälje fäbodar.

8 Renovering av toppstugan på Valkallen och Nipstugan.

9 Renovering av gärdsgården i Fjärdbotten. Sätta upp en mindre gistvall samt restaurera nätkokaren och röken i Berghamn.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Sture Andersson
Chef näringsliv- och utvecklingsenheten
0612-800 50
sture.andersson@kramfors.se

Andreas Gylling
Utvecklingssekreterare
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se