20 april 2021

Så fördelas ortsutvecklingsmedlen

I januari beslutade kommunstyrelsen att avsätta 1,5 miljoner kronor till ortsutveckling, varav en tredjedel skulle vara sökbar för föreningar. Här kan du läsa vilka som fått stöd för sina utvecklingsidéer i den första ansökningsomgången.

– Vi fick in hela 17 ansökningar, vilket vi är jätteglada för. Det visar att det finns ett starkt engagemang för att utveckla kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

Av de 17 ansökningarna är det 11 som får ta del av sammanlagt 513 750 kronor. Dessa är:

 • Bollstabruk fiskevårdsområde
  Framtidens fiske

 • Bollstabruk intresseförening
  Attraktivare Bollstabruk

 • Nordingrå intresse- och företagarförening
  Promenadslinga Nordingråvallen (Detta är en del av finansieringen till ett större projekt hos Allmänna arvsfonden. Vår insats betalas ut under förutsättning av projektet beviljas under år 2021.)

 • Nordingrå sportklubb
  Motionsslinga vid skidstugan

 • Nylands engagerade
  Sätta Nyland på kartan

 • Omnevikens byaförening
  Laddstation vid Omnebadet

 • Skogs intresseförening
  Utflyktsmål Travudden

 • Träsk-Övered-By byförening
  Badhälla, Grössjön

 • På Kusten, Ullånger
  Vildmarksleden

 • Ullångers resurscentra
  Digitalisering av Centrum

 • Vibyggerå byalag
  Utveckling av hamnen, Docksta

– Enligt riktlinjen som ligger till grund för satsningen ska de aktiviteter och åtgärder vi ger stöd till vara till nytta för många, öka kommunens totala attraktionskraft och förstärka områdets aktiviteter för barn och unga. Det gör alla dessa projekt, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jon Björkman (V).

Centrum i Ullånger
Av den miljon som återstår av den totala satsningen går 350 000 kronor till Ullångers resurscentra för att rusta upp parkeringen vid Centrum. En välfungerande parkeringsyta är av stor betydelse för mötesplatsens attraktionskraft och för att andra satsningar ska få önskvärd effekt.

Valkallen i Noraström
Valkallen är ett populärt utflykts- och besöksmål i den södra delen av världsarvet Höga Kusten. Antalet besökare ökar och parkeringen behöver åtgärdas för att vara funktionell i alla sorters väder. Bygden driver redan LONA-projektet ”Livskraftigt friluftsliv i Norabygden” och renoverar genom det toppstugan. Parkeringen behöver också åtgärdas, vilket inte ryms i det nämnda projektet. Kommunstyrelsen beslutar därför att gå in med 150 000 kronor för den åtgärden.

Höstens ansökningsomgång
För att stimulera till fortsatt utveckling avsätts 286 250 kronor till höstens ansökningsomgång.

– Engagemanget, gensvaret och den stora geografiska spridningen på ansökningarna gjorde det enkelt för oss att låta nästan hela summan få jobba för en fortsatt utveckling av vår kommun, avslutar Malin Svanholm.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Jon Björkman (V)
Kommunstyrelsens vice ordförande
0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se