27 oktober 2022

Vad innebär jämställdhetsarbetet för oss - Peter Carlstedt berättar

Jämställdhet är en viktig fråga för Kramfors kommun, ja faktiskt är en självklarhet. Genom att ingå i SKRs modellkoncept har vi arbetat fram ett jämställt synsätt som ska genomsyra all vår verksamhet.

Idén med att vara modellkommun bygger på att utbyta kunskap och inspiration med andra kommuner. Under två år har Örnsköldsviks kommun varit vår mentor och vi har nu även själva sträckt upp handen för att bli mentor åt någon annan.

Det är ett gediget arbete som lett fram till att våra styrnings- och ledningsprocesser är jämställdhetsintegrerade. Med detta som bas utförs sedan ett annat viktigt arbete, det vill säga allt som sker ute i våra verksamheter.

I en film från SKR berättar kommundirektör Peter Carlstedt mer om hur vi jobbat som modellkommun.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peter Carlstedt
Kommundirektör
0612-801 10
peter.carlstedt@kramfors.se