Ansiktsfoton på Thomas Näsholm och Carl-Gunnar Krooks.

Bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S) och välfärdsnämndens dito Carl-Gunnar Krooks (S).

20 januari 2023

SocialReko övergår till HälSam – Kramfors kommun medverkar i länsövergripande samverkan

Fram till nu har Kramfors kommun medverkat i den länsövergripande politiska samverkansorganisationen SocialReko. Denna har nu övergått i en ny samverkansstruktur. Både välfärdsnämnden och bildningsnämnden har tagit beslut om att ingå i HälSam.

HälSam är alltså en samverkansform mellan länets kommuner och Region Västernorrland för folkhälsofrågor som kräver politisk samsyn och samråd. Syftet är att stödja och skapa förutsättningar för gemensamma insatser när det gäller invånarnas hälsa.

Tre strategiska områden har valts ut:

  • Barn och unga
  • Vuxna
  • Äldre

Bildningsnämnden i Kramfors tog sitt beslut att medverka vid sitt nämndssammanträde i onsdags (2023-01-18) medan välfärdsnämnden hade punkten uppe på sin agenda under hösten.

– I och med att skolvärlden finns med i Hälsam, vilket inte var fallet i SocialReko, kan vi ta oss an folkhälsofrågorna med ett brett perspektiv, säger bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Ordförande och chefer representerar
Representanter i HälSam är ordförande för länets skolnämnder och socialnämnder. För Kramfors räkning blir det Thomas Näsholm och välfärdsnämndens ordförande Carl-Gunnar Krooks (S). Även förvaltningscheferna Anki Johnson och Mikael Gidlöf finns med.

Från Region Västernorrland deltar ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, regional utvecklingsnämnd och vårdval utskottet.

– Västernorrland har redan en god samverkan på tjänstemannanivå inom till exempel arbetet med God och nära vård. Då är det också av yttersta vikt att vi inom politiken har en lika god struktur och bas för vårt arbete, säger Carl-Gunnar Krooks.

Thomas Näsholm håller med och tillfogar:

– Det är viktigt med en gemensam värdegrund och uttalade mål. Med detta i ryggen kan vi utföra projekt tillsammans, men även som enskild kommun gå in i avtal och överenskommelser.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Carl-Gunnar Krooks
Ordförande välfärdsnämnden
0612-802 10
carl-gunnar.krooks@kramfors.se