Placeholder
30 januari 2023

Svartsjuka är inte romantiskt – kampanj om våld i unga relationer

Kramfors kommun ställer sig bakom den nationella kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”, som pågår mellan 1 februari – 31 mars. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och förebygga killars våld mot tjejer samt våld i ungas partnerrelationer och ge mer kunskap bland vuxna.

Kampanjen drivs gemensamt av Länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter som står bakom den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se.

Svartsjuka är inte romantiskt

Ofta pratar vi om svartsjuka som något romantiskt, men det finns inget romantiskt i när svartsjuka innebär kontroll och våld. Ju mer vi vet om problemet desto lättare är det att reflektera och prata om det.

Kampanjen ska också bidra till mer kunskap bland vuxna, för att unga ska få det stöd och den hjälp de behöver.

Unga flickor är mer utsatta än unga pojkar

I Brottsförebyggande rådets rapport "Brott i nära relationer bland unga" uppgav 23 procent av tjejer och unga kvinnor (i åldern 16-24 år) att de någon gång har utsatts för våld. Att jämföras med 14 procent av pojkar och unga män.

Andra omständigheter i livet som kan påverka våldsutsatthet är att vara:

• ung hbtq-person
• ung med en funktionsnedsättning
• ung och utsatt för hedersrelaterat våld och förtyck

Killar utövar våld i nära relationer i högre grad än andra men alla, oberoende av kön, kan bli utsatta och utsätta andra för våld. Våld utövas i både heterosexuella och hbtq-relationer.

Våld kan se olika ut

Våld kan vara många olika saker och ske på olika sätt. Det kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt och digitalt. Digitalt våld kan vara att ständigt sms:a för att kontrollera sin partner, eller att använda nätet för att kränka eller hota sin partner.

Du kan få hjälp och stöd!

  • Är du rädd för den du är tillsammans med?
  • Mår din kompis dåligt i sin relation
  • Har du gått över din partners gränser?

Är situationen akut? Ring larmnumret 112

Elevhälsan (Skolsköterska, skolkurator)
0612-800 00
Kontakta elevhälsan Kramfors kommun

Socialtjänsten (Mottagningsgruppen)
0612-802 06

Våld och hot i nära relation ´´Socialtjänsten Kramfors kommun

Ungarelationer.se

Stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i en relation, är kompis till någon som blir det eller är den som utsätter.

www.ungarelationer.se Länk till annan webbplats.

Välj att sluta - nationell stödtelefon som riktar sig till dig som vill förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Hit kan du också vända dig om du är utsatt för våld eller har frågor om ilska eller våld. Eller om du är förälder till någon som är utsatt.

020-555 666

Besök sidan Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Mer information om kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Kontaktperson
Jill Arkeflod
Samordnare

Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se