Placeholder
03 februari 2023

Nya chefer hos Kramfors kommun utbildas

Onsdag den 1 februari startade kommunen ännu en utbildningsserie för nya chefer. Första träffen av totalt sex stycken, handlade om att vara chef i Kramfors kommun.

Kommunens HR-chef Pelle Häggström, ekonomichef Malin Rydmark och kommundirektör Peter Carlstedt, höll i olika pass under dagen och pratade bland annat om vad chefsskap innebär utifrån deras olika perspektiv.

– Utbildningstillfällen ger förutom sakkunskap också möjligheten för chefer att skapa nätverk och dela erfarenheter och tankar med varandra, vilket har varit uppskattat av tidigare deltagare, säger HR-chef Pelle Häggström.

Gruppövningar skapar bra dialoger

Gruppövningar är ett moment som ingår, där cheferna får diskutera tillsammans samt dela erfarenheter och synvinklar med varandra.

Keena Sandgren, ny rektor vid Bollsta skola och Nylands skola var positiv till dagen.

– Det blir ett mervärde när man får möta chefer från olika verksamheter. Man får bättre förståelse för våra olika roller samt hur saker och ting är uppbyggda i organisationen, säger Keena Sandgren.

Keena Sandberg är ny rektor för Bollsta skola och Nylands skola, hon tycker att chefsutbildningen är givande.

Mitt i kafferasten. Keena Sandberg är ny rektor för Bollsta skola och Nylands skola, hon tycker att chefsutbildningen är givande.


Utbildningen innehåller sex stycken delar, som samtliga nya chefer bjuds in till under sitt första år som chef. Cheferna hoppar på det första block som är under året när de börjar jobba hos kommunen och fortsätter sedan tills de gått samtliga delar.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Kontaktperson
Peter Carlstedt
Kommundirektör
Tel: 0612-801 10
peter.carlstedt@kramfors.se

Per Häggström
HR Chef
Tel: 0612-808 12
Per.haggstrom@kramfors.se