Tallrik med en stekt köttbit och grönsaker.
02 mars 2023

Nya avgifter för måltider

Med anledning av inflationen och ökade kostnader för livsmedel behöver Välfärdsförvaltningen göra en justering i de avgifter som tas ut för måltider i sina verksamheter. Det slogs fast vid nämndens sammanträde i torsdags.

– Det är naturligtvis inte något roligt beslut att ta, men trots det nödvändigt. Avgifterna för måltider har inte ändrats sedan 2014 och nu behöver vi se över dem, säger Välfärdsnämndens ordförande Carl-Gunnar Krooks (S).

Fullmäktige fattar det avgörande beslutet

Förslag på nya priser ska arbetas fram och finnas med som en punkt på Välfärdsnämndens möte i april. Därefter går måltidsavgifterna vidare i den politiska ärendegången till kommunfullmäktige, som fattar slutligt beslut under våren. De justerade avgifterna föreslås gälla från och med 1 juni 2023.

Olika abonnemang med skilda priser ses över

Inom ramen för Välfärdsförvaltningens verksamheter finns en mängd olika måltidsabonnemang som har egna prissättningar. Det kan till exempel handla om måltider som levereras av hemtjänsten och måltider på särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet. Vid några av många av dessa kan brukaren välja att ha en måltid per dag eller flera.

– Det faktum att vi har så många olika typer av abonnemang skapar onödig administration. Därför gav nämnden också förvaltningen i uppdrag att se över detta. Förhoppningsvis kan avgiftsmodellen göras på ett enklare sätt.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Carl-Gunnar Krooks
Välfärdsnämndens ordförande
0612-802 10
carl-gunnar.krooks@
pol.kramfors.se