Placeholder
17 maj 2023

Kramfors kommuns remissvar om avveckling av trafikplikt Kramfors – Arlanda

Staten har genomfört en utredning för att se över ansvaret för det svenska flygplatssystemet. I utredningen finns förslag om att avveckla trafikplikten på linjen Kramfors – Arlanda, något som Kramfors kommun i remissvar ställer sig mycket negativ till.


Utredningens förslag om att slopa trafikplikten på sträckan Kramfors - Arlanda från och med 2027 innebär i praktiken att Höga Kusten Airport kommer avvecklas.

Ett sådant beslut skulle få stora konsekvenser för Kramfors kommun och Sollefteå kommun, som nu tillsammans kommer att arbeta hårt för att behålla trafikplikten.

Ogrundad utredning

En flygplats och de stora tillgänglighetsvinster som det ger jämfört med andra transportsätt är en förutsättning när företag står inför investeringsbeslut och människor väljer boplats.

– Utredningens förslag har sällsynt dålig tajming. Just nu sker ett trendbrott där vi ser att vårt närområde är mer lockande än på länge för människor och företag. Industrin och totalförsvaret gör stora satsningar som kommer att ge många nya arbetstillfällen de närmsta åren och vi har en av Sveriges snabbast växande besöksdestinationer, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fördel Höga Kusten Airport

Höga Kusten Airport ligger strategiskt bra till i vårt län och har dessutom en tågstation med koppling mot norr, syd och väst. Istället för att avveckla flygplatsen 2027 bör den utvecklas 2035.

– Utredningen saknar helt en omvärlds- och framtidsanalys. Här borde regeringen ta lärdom från tidigare regeringars misstag, att avveckla fungerande verksamheter som är svåra att återuppväcka bör föregås av en noggrann analys och inte enbart en utredning. Vi behöver ett mer flexibelt system för trafikplikt som tar hänsyn till tillväxtfaktorer och förändringar i en osäker värld. Regeringen måste beakta den strategiska betydelsen av flygplatsen och inte motarbeta den tillväxt och utveckling som nu sker i vår region", säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun.

Beslut om att skicka in remissvar togs av kommunstyrelsen den 16 maj.

Relaterad information
Remissvar flygplatsutredningen Pdf, 527.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin Fahlgren

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se