Placeholder
22 maj 2023

Alla barn och unga har rätt till ett tryggt sommarlov

Vi måste tillsammans hjälpas åt att förhindra att barn och unga far illa av hedersrelaterat våld och förtryck. Detta gäller alltid och inför längre skollov. Du bidrar genom att vara extra uppmärksam.

Sommarlovet ska vara ett välkommet avbrott i vardagen. Så är det tyvärr inte för alla. För de barn och unga som lever i en hederskontext kan skolan vara en fristad och en plats där de kan vara sig själva.

I skolan finns också möjlighet till kontakt med andra vuxna än föräldrar och släktingar.

Höj din uppmärksamhet inför sommarlovet!

För barn och unga som lever med risk att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck kan skolloven innebära en period då risken att bli utsatt ökar.

Det finns risker att bli bortförd från Sverige mot sin vilja för att bli bortgift, könsstympad eller i uppfostringssyfte.

För andra barn och unga kan skollovet innebära isolering på hemmaplan, utan möjlighet att träffa eller delta i aktiviteter med sina kompisar.

Tillsammans säger vi stopp – och ger hopp!

Tillsammans kan vi se till att detta inte sker. Det räcker att en enda person bryr sig och agerar. Den personen kanske är du!

Orosanmälan

Om du misstänker eller får kännedom om att någon far illa; gör en orosanmälan hos socialtjänsten. Du kan hjälpa någon!

Polisanmälan

Vid misstanke om pågående eller planerat brott gör en polisanmälan. Ring 112 om det är akut och 114 14 för att göra en anmälan.

Läs mer här om hedersrelaterat våld och förtryck Länk till annan webbplats. (hedersförtryck.se)

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Kontaktperson

Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se