Placeholder
23 maj 2023

Kramfors kommun ingår partnerskap med kvinnojour

Kramfors kommun ingår ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, med kvinnoforum i Kramfors. Överenskommelsen innebär en tätare samverkan i arbetet mot våld i nära relation.

Kramfors kommun har sedan 2005 årligen beviljat verksamhetsbidrag till Kramfors Kvinnoforum, som driver kvinnojouren. Med överenskommelsen om offentligt partnerskap fördjupar vi samarbetet och utvecklar långsiktiga och stabila arbetssätt som hjälper och skyddar våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Tillsammans arbetar vi mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

– Vi välkomnar överenskommelsen och ser det som ett mycket viktigt komplement till kommunens egna insatser. Vi kommer att arbeta sida vid sida för att bättre kunna nå och hjälpa utsatta kvinnor och barn, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Överenskommelsen gäller för 2023 - 2025 och beviljar kvinnojouren ett bidrag på 575 000 kronor per år.

IOP är en samverkansmodell för kommuner och den idéburna sektorn. Ett partnerskap ska bygga på ett gemensamt samverkansbehov där insikten om att det behövs flera perspektiv och flera olika typer av resurser för att lösa problem.

Beslutet togs i kommunstyrelsen den 16 maj.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin Fahlgren

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se