Placeholder
25 maj 2023

Nu är vi igång som mentorkommun inom Modellkonceptet för jämställdhet

Tisdag den 23 maj träffades Kramfors, Härnösand och Sollefteå på Hotell Höga kusten för en inledande lärandeträff med fokus på att jämställdhetsintegrera sin ledning och styrning.

Kramfors är sedan 2022 en modellkommun för jämställdhet och perioden 2023-2025 går vi vidare i processen och blir alltså mentor för grannkommunerna Sollefteå och Härnösand som börjar sina respektive resor för att bli modellkommuner.

Under dagen deltog de tre kommunernas styrgrupper bestående av politiker, chefer och nyckelpersoner.

– Vi har idag tagit några ytterligare kliv tillsammans, tre kommuner i länet, mot att gemensamt prioritera jämställdhetsarbetet i våra respektive kommuner. För mig är det en viktig rättvisefråga. Att kartlägga nuläget är en förutsättning för att vi längre fram i processen ska kunna hitta metoder och verktyg för att säkerställa en jämställd service och leverans av välfärd, säger Malin Svanholm (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunerna stöttar och inspireras av varandra

En viktig utgångspunkt i arbetet är att stötta och lära av varandra för detta är ingen tävling mellan kommunerna. Arbetet sker över partigränserna med fokus på ett än mer jämställt samhälle för våra invånare i såväl Kramfors som i länet.

– Det är bra att vi hittar ett mer systematiskt sätt att jobba med frågan tillsammans med andra kommuner. En jämställd organisation är så viktig för att vi alla oavsett kön ska få bättre arbetsmiljö och i slutändan även bättre fritid och hälsa, säger Ida Stafrin (C) oppositionsråd.

Vi inhämtar kunskap via SKR

Till grund för arbetet ligger SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) Modellkoncept för jämställdhet. Med under dagen var Åsa Thörne Adrianzon, projektledare SKR.

SKR besitter en stor kunskapsbank kring området och man kan se det som en stor verktygslåda, där kommunerna kan plocka det verktyg som behövs beroende på var i processen vi befinner oss.

Kramfors styrgrupp inom jämställdhet består av

Jill Arkeflod Samordnare/strateg
Malin Svanholm (S) Kommunstyrelsens ordförande
Peter Carlstedt Kommundirektör
Jon Björkman (S) Vice ordförande kommunstyrelsen
Ida Stafrin (C) Oppositionsråd
Birgitta Larsson HR-strateg
Erika Sjögren Verksamhetsutvecklare
Charlotte Karlsson Kommunikatör

Fakta om SKR:S Modellkoncept inom Jämställdhet

SKR ska ge kommuner och regioner stöd i att integrera jämställdhet i sin styrning och ledning och i arbetet med Agenda 2030. Genom systematiska jämförelser och ömsesidigt lärande utvecklar deltagarna sitt jämställdhetsarbete.

Arbetet pågår under två år där varje kommun/region identifierar egna områden som är relevanta att förbättra.

Syftet med arbetet är att höja verksamhetens kvalitet och erbjuda likvärdig service till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.

Tidigare deltagare i modellkonceptet blir mentorer för nya kommuner och regioner och kunskaperna sprids på så sätt vidare.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Kontaktperson
Jill Arkeflod
Samordnare/strateg
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se