Placeholder
13 september 2023

Fortsatt krav på Trafikverket om åtgärder för bättre trafiksäkerhet och tillgänglighet

Kramfors kommun har i flera år fört diskussioner med Trafikverket kring säkerhet och tillgänglighet vid Gallsäter trafikplats. Nu skickar kommunen en beslutad politisk inriktning som tydligt visar brister som behöver åtgärdas vid trafikplatsen.

Kramfors kommun höjer tonläget och visar tydligt att det finns en politisk vilja som styrker de åsikter som framförts på mötena.

– Vi anser att underlaget är tillräckligt för att Trafikverket ska planera och genomföra föreslagna åtgärder, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Föreslagna åtgärder

Sedan 90-talet har trafiken till och från Höga Kusten och Nordingrå ökat markant. Höga Kusten är ett av landets mest snabbväxande områden för besöksnäring och den ökade trafikmängden är problematiskt.

– Nordingrå finns mitt i världsarvet med många besöksmål i området, så som Högbonden, Mannaminne och Norrfällsviken. Därför är avfarten extra viktig ur perspektiven tillgänglighet för kollektivtrafik, information och inte minst trafiksäkerhet, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Avfart Nordingrå/Herrskog

Trafikplatsen Gallsäter byggdes på 90-talet har endast en mycket smal fil för E4-avfarten mot Nordingrå/Herrskog. Avfarten är snäv och kräver att fordon saktar ned med resultat att trafiken stockar sig och E4 blockeras. Vägen är en flaskhals och risken för olyckor är hög.

Busshållsplats med pendlarparkering och information

Trafikplatsen är också en naturlig plats för en ny busshållsplats med pendlarparkering och information om världsarvet. Trafikverket har tidigare utrett frågan och kommit fram till att platsen är lämplig som nav för att tillgängliggöra kollektivtrafik både mot kusten och längs E4:an.

Kramfors kommuns önskemål är nu att Trafikverket ska utreda trafikplatsens utformning med fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet för kollektivtrafik och information.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin Fahlgren

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se