Bild på Ullångers förskola. Den är gul och i förgrunden står ett staket med en grind.
15 februari 2024

Plan för ökade lokalbehov i Ullångers förskola

I mars fick Bildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram planer för lokalbehov inom förskolan. Prio 1 var att planera för Ullångers förskola. Vid gårdagens sammanträde i Bildningsnämnden presenterades och godkändes upplägget.

Att förutse hur många barn som föds i kommunens olika delar är inte lätt. Ibland saknas platser vid förskolan på orten där man bor, och andra gånger fylls inte platserna upp.

– Vår hållning är att familjer ska kunna erbjudas förskola utan att behöva resa långt. För att relativt snabbt kunna anpassa till ökade lokalbehov krävs en genombearbetad plan, säger Bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Orsaken till att Ullångers förskola blev utvald att vara först ut är att man där haft stora variationer vad gäller årskullarnas storlek.

Verksamhetschefer för förskola och grundskola har tillsammans med fackliga företrädare arbetat fram följande åtgärdsplan när behovet av platser är större än förskolan kan möta. Alternativen presenteras i prioriteringsordning.

1 Befintliga lokaler i Ullångerskolan
I det första alternativet överväger man att använda befintliga lokaler i Ullångerskolan. Planen innebär att den äldsta åldersgruppen, alltså femåringar, kan flyttas till skolans lokaler.

En noggrann dialog med skolan ska säkerställa att verksamheterna planeras på bästa sätt. Såväl utomhus- som inomhusmiljön är redan anpassad för att möta behoven hos förskolebarn, inklusive brandsäkerhet och pedagogiska samverkansmöjligheter med grundskolan och fritidsverksamheten.

2 Moduler vid Ullångerskolan
Enligt fastighetssamordnaren är det möjligt att använda moduler för förskoleverksamhet vid gaveln på Ullångerskolan. Detta kräver dock ytterligare utredning gällande kostnader och eventuell påverkan på den befintliga verksamheten.

3 Externa lokaler
Om nödvändigt kan externa lokaler övervägas för att möta behovet av förskoleplatser. Denna åtgärd skulle kräva betydande förberedelser, inklusive ändringar av detaljplaner, anpassning av både inomhus- och utomhusmiljö samt eventuella ombyggnationer för att säkerställa brandsäkerhet och andra säkerhetskrav.

I juninämnden kommer planer för de övriga förskolorna tas upp.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@pol.kramfors.se

Ulrike Schwinn (S)
Vice ordförande Bildningsnämnden
ulrike.schwinn@pol.kramfors.se