Placeholder

Nordingrå och Bollstabruk

16 februari 2024

Detaljplaner beslutade för Bollsta och Nordingrå

Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari att anta detaljplaner för Bollsta och Nordingrå. Besluten skapar möjligheter till förnyelse och utveckling av bostäder, handel och kontor.

– Besluten bidrar till en positiv utveckling på orterna. Det känns bra att detaljplanerna är mer flexibla för vilka verksamheter som får bedrivas. Jag är glad och förväntansfull över framtida utveckling, säger Malin Svanholm (S), ordförande kommunstyrelsen.

Möjliggör bostäder och handel i Nordingrå

Planområdet ligger mitt i Nordingråvallen. Tidigare detaljplan begränsade hur husen får nyttjas, men nu möjliggörs en ökning av centralt belägna bostäder, kontor och handel.

Ny plan för Bollstabruk tätort

Planen gäller området runt Ytterlännässkolan och gör det möjligt att bedriva verksamheter och besök- och idrottsanläggningar.

 

Planerna börjar gälla tre veckor efter den dag beslutet annonseras på den digitala anslagstavlan på kommunens webbsida. Om besluten överklagas av de som lämnat synpunkter tidigare så gäller inte planerna förrän det finns beslut i överklagningsärendet. Den som har rätt att överklaga beslutet har fått meddelande om detta.

Detaljplanen gäller: Bollsta 6:12 m.fl. och Nordingrå Prästbord 1:21 m.fl.

Till antagandehandlingar

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin Fahlgren

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Malin Svanholm
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se