Tre elever sitter i skolbänkar och pratar. I bakgrunden ser man en manlig lärare.
16 februari 2024

Kramfors gymnasium – nytt samlingsnamn för all kommunal gymnasieverksamhet

Från och med nu samlas all vår gymnasieverksamhet under ett gemensamt namn. Efter Bildningsnämndens beslut i onsdags genomförs alla kommunala gymnasieutbildningar, oavsett var de bedrivs, inom ramen för Kramfors gymnasium.

– Beslutet ligger i linje med utvecklingen av rektorsorganisationen. Tidigare fanns det en rektor för varje enhet, men sedan höstterminen 2023 har vi en rektor med huvudansvar och två biträdande rektorer, säger ordförande Thomas Näsholm (S).

Varje skolas namn finns kvar

Begreppet Kramfors gymnasium är ett samlingsnamn, som beskriver vem som är huvudman och vilken typ av utbildning det rör sig om.

Namnen på respektive skola kan fortsätta att användas, men vid kommunikation från huvudmannens sida ska det tydligt framgå att enheterna är en del av Kramfors gymnasium.

– Samlingsnamnet visar att all vår gymnasieverksamhet hör ihop, säger Bildningsnämndens vice ordförande Ulrike Schwinn (S).

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@pol.kramfors.se

Ulrike Schwinn (S)
Vice ordförande Bildningsnämnden
ulrike.schwinn@pol.kramfors.se