En suddig bild där man ser en kvinna hålla upp händerna för att skydda sitt ansikte och en knytnäve som måttas mot henne.
23 februari 2024

Medverkan i länsomfattande Resurscentrum mot våld

Kramfors kommun arbetar på olika sätt strukturerat mot våld och förtryck. Därför väljer vi att medverka i det länsgemensamma Resurscentrum mot våld som ska byggas upp. Det beslutet togs igår vid Välfärdsnämndens sammanträde.

– Våld är aldrig någonsin acceptabelt! Att delta innebär att vi får en bra bas när det gäller samarbete med andra kommuner och myndigheter. Även kunskapsmässigt kommer resurscentret vara en tillgång, säger Välfärdsnämndens ordförande Carl-Gunnar Krooks (S).

Stor bredd på samverkan

Resurscentrum är resultatet av ett utvecklingsprojekt mellan länets kommuner via Kommunförbundet Västernorrland, Region Västernorrland, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Länsstyrelsen Västernorrland.

Projektet har utrett behoven av ett länsgemensamt resurscentrum för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Ökad kompetens och fortbildning

De behov som lyfts är ökad generell kompetens samt återkommande fortbildningsinsatser. Fördelarna med ett resurscentrum är att man:

  • får tillgång till specialistkunskap inom området hedersrelaterat våld och förtryck.
  • uppnår ett strukturerat samarbete med andra myndigheter som kräver sammanhållna insatser.
  • kan starta ett brett förebyggande arbete som på sikt kan minska utsattheten.

Kommunförbundet Västernorrland samordnar

Inom ramen för utvecklingsprojektet har man tagit fram förslag på verksamhets- och organisationsbeskrivning samt samverkansform mellan berörda myndigheter. Organisatoriskt sett kommer resurscentret tillhöra Kommunförbundet Västernorrland.

– Vi är positiva till satsningen, men vår medverkan och finansiering gäller under förutsättning att de övriga kommunerna i länet också beslutar sig för att vara med, avslutar Carl-Gunnar Krooks.

Medfinansieringen gäller 2024-2026. Inför en eventuell förlängning ska een uppföljning ske för att säkerställa att våra verksamheter haft nytta av medverkan.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Carl-Gunnar Krooks (S)
Ordförande Välfärdsnämnden
0612-802 10
carl-gunnar.krooks@
pol.kramfors.se