Placeholder
27 februari 2024

Kramfors tar ytterligare politiskt ställningstagande för jämställdhet

Kramfors kommun förstärker sitt pågående jämställdhetsarbete genom att ansluta sig till de nio nya artiklarna i CEMR-deklarationen,
den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på regional och lokal nivå.

- Det är för mig en självklarhet att vi ställer oss bakom de nya artiklarna i CEMR-deklarationen. Jämställdhet är en rättvisefråga och något som vi politiskt fortsatt valt att prioritera. Vi måste tillsammans hålla i och ut så att förutsättningar skapas för ett jämställt Kramfors för de vi är till för; våra olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män, säger Malin Svanholm (S) kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet möjliggör och bidrar till bättre förutsättningar för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv i Kramfors kommun.

Kramfors kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och då krävs att kommunens varumärke är naturligt kopplat till höga ambitioner och framgångsrika resultat när det gäller arbetet med ett rättvist och jämställt samhälle.

CEMR-deklarationen

De europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, Council of European Municipalities and Regions (CEMR), beslutade den 6 december 2022 att uppdatera den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) från 2006.

De nio nya artiklarna omfattar följande sakområden:

31: Hållbar utveckling för en hållbar framtid
32: Cybervåld
33: Våld mot förtroendevalda kvinnor och personal
34: Intersaktionaltitet och mångfald
35: Flexibla arbetsplatser
36: Digitalisering och digital delaktighet
37: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
38: Klimatförändringar och rätten till hälsosam miljö
39: Krishantering och civil beredskap

Beslut att ansluta sig till de nio nya arktilarna i CEMR-deklarationen togs vid kommunfullmäktige måndagen den 26/2.

Tidigare beslut i Kramfors kommun

Kommunfullmäktige i Kramfors kommun beslutade den 25 november 2019 att underteckna CEMR-deklarationen. Undertecknandet verkställdes den 8 mars 2020. Därmed har kommunen förbundit sig att integrera ett jämställdhetsperspektiv systematiskt i alla verksamheter.

Här hittar du deklarationen i sin helhet Pdf, 905.1 kB.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Kontaktperson

Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se