Ritning över byggnaden.

MW Bostads AB får markanvisning för Babelsberg

Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni att anvisa marken på Platån samt Drottninggatan 1 och 2 till MW Bostads AB för nytt bostadsområde.

Kommunen har tagit fram en detaljplan som gör det möjligt att bygga nya bostäder på Babelsberg. Efter att ha bjudit in intressenter att lämna förslag, valdes MW Bostads AB. De vill bygga fyra flerbostadshus i trä inspirerade av trähusbebyggelsen i området.

– Det kommer att bli ett fantastiskt tillskott! Förslaget visar vägen för hur vi kan kombinera traditionell arkitektur med moderna och miljövänliga lösningar, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hållbara och klimatsmarta lösningar

MW Bostads AB planerar att använda bergvärme och solceller för låg energianvändning. Likaså moderna dagvattenlösningar vilket bidrar till minskade utsläpp till Kyrkviken.

Viktigt tillskott av moderna och trivsamma bostäder

Med en åldrande befolkning och många 60+ boende i småhus är det viktigt att moderna bostäder med hiss tillkommer i centrala lägen. I förslaget presenteras gemensamma trädäck som skapar aktivitetsytor som de boende kan nyttja till olika ändamål.

Ensamrätt för MW Bostads AB

Med en markanvisning får MW Bostads AB ensamrätt att under en viss tidsperiod förhandla med kommunen om en marköverlåtelse. Under den tiden kommer ett markanvisningsavtal att tecknas för att specificera villkoren för markanvisningen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin Fahlgren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612- 801 04
malin.svanholm@kramfors. se