En illustrerad bild av en vågskål. I varje skål finns en hög med mynt. Vågskålarna väger lika.
14 juni 2024

Lika villkor genom jämställd fördelning av ekonomiskt bistånd

För att stärka jämställdhetsarbetet inom Välfärdsförvaltningen föreslås nu att ekonomiskt bistånd ska fördelas jämställt mellan partner, oavsett relationstyp. Denna förändring syftar till att ge kvinnor och män lika ekonomiska möjligheter och förutsättningar.

– Det finns flera kommuner som redan har infört jämställd fördelning och eftersom jämställdhet är ett särskilt prioriterat området av oss inom politiken känns det beslut som togs i torsdags helt rätt, säger Anette Agrell (V), Välfärdsnämndens vice ordförande.

Beslutet som Agrell hänvisar till är det uppdrag nämnden gav förvaltningen vid sitt sammanträde igår att arbeta fram ett arbetssätt med rutiner. Senaste införande är 1 januari 2025.

Sårbart att betala ut bara till en

Ekonomiskt bistånd är idag ett av få stöd i välfärdssystemet som inte är individuellt. Eftersom biståndet är tänkt som ett sista skyddsnät räknas hela familjens inkomster och kostnader ihop. Både makar och sambor har försörjningsplikt gentemot varandra.

Detta innebär att privatekonomin, som spelar en stor roll i en individs liv och välmående, kan bli ojämnt fördelad. Om biståndet enbart betalas ut till den ene parten i ett förhållandet, blir det för den som befinner sig i ekonomiskt underläge svårare att ta sig ur destruktiva relationer. Ett jämställt ekonomiskt bistånd skulle kunna stärka allas ekonomiska självständighet.

– Förvaltningen ska nu utveckla rutiner för hur jämställdheten i utbetalningarna ska hanteras. Undantag från jämställda utbetalningar kan göras i vissa fall, exempelvis om en part inte kan sköta sin ekonomi på grund av allvarlig sjukdom, säger Carl-Gunnar Krooks (S), Välfärdsnämndens ordförande.

Jämställt ekonomiskt bistånd ska gälla alla typer av relationer, även samkönade relationer.

FAKTA/Kramfors kommuns jämställdhetsarbete

  • Jämställdhet är i Kramfors kommun ett av politiken särskilt utpekat prioriterat område och har ett övergripande mål att: ”I Kramfors har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet”.
  • I det program för jämställdhet som är antaget av kommunfullmäktige 2023-12-11 beskrivs jämställdhetsarbetet från global nivå ner till lokal nivå i Kramfors kommun. Det andra nationella delmålet handlar om ekonomisk jämställdhet: ”Kvinnor och män har samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomiskt självständighet livet ut.


Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Carl-Gunnar Krooks (S)
Välfärdsnämndens ordförande
carl-gunnar.krooks@
pol.kramfors.se

Anette Agrell
Välfärdsnämndens vice ordförande
anette.agrell@pol.kramfors.se